תפריט חיפוש

מומחה אינו אחראי על דעתו המקצועית של מומחה אחר

18 אוגוסט, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא

נקודת המוצא העומדת לזכותו של המומחה היא האובייקטיביות שלו ויושרו המקצועי

סוגיה מעניינת הובאה לפתחו של בית המשפט המחוזי בנצרת. מדובר בבר"ע 17045-08-20 ש.ק.ד בונים אחרת בע"נ נ' עמית ושרי לב, שופט: ערפאת טאהא, החלטה מיום 10.08.2020.

המהנדס יואל בן עזרא התמנה כמומחה מטעם בית המשפט בעניין ליקויי בניה בבית בישוב כנרת. אבי המומחה, המהנדס אברהם בן-עזרא, ערך חוות דעת מקצועית מטעם דיירים אחרים שרכשו מחב' ש.ק.ד בית מגורים בכינרת, ומכאן נטען בבקשת רשות הערעור כי יש ניגוד עניינים וחשש למשוא פנים, ולכן  מתבקשת פסילת המומחה.

בית המשפט שבערעור לא הסכים עם המבקשים, ולא קיבל את הטענה כי במקרה זה יש ניגוד עניינים כלשהו, שהרי מדובר בשני מומחים שונים אף שהם שותפים באותו משרד.

ראשית דבר, בית משפט קמא קבע כי (ציטוט) –

העובדה שהמומחה נתן חוות דעת לטובת דייר אחר או שכן של המשיבים אינה מקימה חשש למשוא פנים ואינה מהווה עילה לפסילת המומחה. בין היתר סמך בית המשפט קמאאת החלטתו על ההלכה הקובעת, כי העובדה שמומחה שמונה נותן דרך כלל חוות דעת לסקטור אחד יותר מאשר לסקטור האחר אין בה כשלעצמה כדי לעורר חשש למשוא פנים המצדיק פסילת המומחה  [רע"א 5161/00 שיכון עובדים בע"מ נ' אופק אריה וטוני (30.10.00)].

יצוין כי בדרך מקרה, כותב שורות אלה היה, בזמנו, מומחה בתיק שיכון עובדים נ' אופק –  מטעם הדיירים.

יצוין כי כפי שעולה מפסק הדין של ערכאת הערעור, המומחה י' בן עזרא הוא אשר הפנה את תשומת לב הצדדים ובית המשפט מיזמתו, לשם גילוי נאות, כי אביו נתן בעבר חוות דעת מטעם דיירים בישוב כנרת בבית שנבנה על ידי במבקשים.

עוד קבע בית המשפט המחוזי בהחלטתו:

העובדה ששותפו של המומחה נתן חוות דעת לטובת דייר בגין ליקויים נטענים בביתו של אותו דייר, אף אם מדובר בבית צמוד לביתם של המשיבים, אין בה כדי לעורר חשש למשוא פנים המצדיק פסילת המומחה. בניסיון של המבקשים להיבנות מהשקיפות שגילה המומחה והטענה כי "לא בכדי מצא לנכון מומחה ביהמ"ש, מר יואל בן עזרא, לדווח מיוזמתו" על העובדות הנ"ל וכי יש בכך כדי ללמד על חוסר האובייקטיביות שלו, הוא ניסיון מופרך לעדיף אילו טענות אלה כלל (לא) היו נטענות.

המומחה צריך להיות נאמן למקצוע וחזקה עליו כי הוא אכן נאמן, אובייקטיבי, ולא מטה את חוות דעתו בגלל שיקול זר. במקרה זה אף לא הוכח שום שיקול זר.

טוען סינון...ajaxSpinner