תפריט חיפוש

מוסד הנשיא בישראל מיותר

1 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הנשיא מחליט החלטה – מי ירכיב את הממשלה; החלטה שכל תלמיד ממוצע בכיתה ג' יכול להחליט, אם הוא לא טועה בחישוב ויודע לספור עד 120.

התפקיד המורכב לכאורה

על נשיא מדינת ישראל, מוטל התפקיד הרם, לבחור מי מבין חברי הכנסת ירכיב את הממשלה לאחר בחירות. לכאורה, תפקיד חשוב בשלטון דמוקרטי, המהווה את אחד השיאים של פעילויותיו של הנשיא.

וזה מוכיח יותר מכל, כי מוסד הנשיא מיותר לחלוטין ולא נחוץ משום בחינה.

צא וחשוב, מה טמון בתפקיד הרם, לבחור במי שירכיב את הממשלה, ואף זאת בערבון מוגבל ובשיטת ניסוי ותעייה – שהרי ממש לא קורה כלום כאשר הבחירה הדרמטית נכשלת והמועמד להרכבת הממשלה אינו מצליח במשימתו... הנשיא ממנה במקרה כזה מועמד אחר, שאולי הוא כן יצליח...

צא וחשוב – מה הקושי להצביע על מועמד - אחרי הבחירות, ולאחר שברור וידוע כמה מועמדים יש לכל סיעה, ובמי הם תומכים.

הרי גם ילד בכיתה ג' יכול לבצע פעולות חיבור והרכבה באותה יעילות, ובאמת - לשם מה צריך בעניין זה להפעיל נשיא?!

אם בכבוד מדובר, לשם מה אומה שלמה צריכה להרעיף על אחד שהוא נשיא - כבוד מעושה ומזויף ללא תוכן ערכי, תוך מעשי חלם והאדרה של תבונה וחכמה - הנדרשות מתלמיד ממוצע בכיתה ג בשיעור החשבון?! כאילו טמונים בהכרעה גורלית זו של בדיקה למי יש רוב [30 + 9 + 8 וכן הלאה, ובדיקה שהסכום עולה על 60...] - גדלות נפש ושאר רוח, כשלאמתו של עניין מדובר באריתמטיקה של בית ספר עממי?!

מה מגבש ומאחד את העם?

שמא עצם המעמד – הוא אשר מגבש את העם?!

אין גיבוש טוב יותר, מהתמודדות מוצלחת עם מגפה עולמית בזמן אמת, מהעצמת המדינה במישור הכלכלי והצבאי, ומעשיית שלום ללא ויתורים של מפסידים עם אלה שהיו בעבר אויבים, כמו גם מביצור הכלכלה והזנקת המשק.

וודאי שפעולת חיבור אריתמטי פשוטה - לא "עושה את זה" לרוב מכריע של העם.

למעשה, מוסד הנשיא לא נחוץ כלל, מיותר, מכביד, מטריד ומגביל. גם יקר – כשני משרדי ממשלה פעילים, לפחות.

גם שאר תפקידי הנשיא הם מהסוג המיותר, שאין בהם שום תרומה לשום ערך, ואינם ייחודיים לאותו נשיא שלא עושה דבר מלבד היותו נשיא, להבדיל מנשיאים מסוג אחר כמו נשיא בית המשפט העליון שהוא גם שופט בפועל.

כל מה שהנשיא מופקד עליו - יכול להתבצע באותה מידה של הצלחה על ידי יו"ר הכנסת, מבלי להפחית דבר מהפעילות האחרת, העיקרית, של יו"ר הכנסת שהוא, כמובן, גם חבר כנסת.

למעשה הנשיא נבחר על בסיס פוליטי, אך מצפים ממנו שיתעלה על שיקולים פוליטיים.

אגב, לא קשה להתעלות על השיקול הפוליטי כשעושים חשבון אריתמטי לצורך מילוי המשימה של בחירת מרכיב הממשלה, ולא קשה להתעלות ולהתעלם משיקולים פוליטיים - כאשר הנשיא צריך להכריז על פתיחת טכס יום העצמאות, או להקשיב לחידון התנ"ך או לשאת ברכה לחתני פרס ישראל ואפילו לאשר רשימה של חיילי צה"ל מצטייני נשיא, רשימה מוכנה כמובן מראש...

...לא קשה בכלל להיות נשיא; זה רק מיותר.

ההצעה

ההצעה המועלית כאן היא פשוטה מאין כמוה, ואני וגם אחרים כבר העלו אותה בעבר בפורומים שונים לא אחת, והיא – לבטל את מוסד הנשיא במדינת ישראל, ואף אחד לא ירגיש בשינוי.

 

טוען סינון...ajaxSpinner