תפריט חיפוש

פרופסור מוערך בקהילייה המדעית וקבלת פרס ישראל

9 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

פרופסור עודד גולדרייך – מדען ישראלי, בעל תארים אקדמיים מהטכניון, בעל דעות שמאל מובהקות ובכללן שלילת הלגיטימציה של אוניברסיטת אריאל – לא יקבל את פרס ישראל.

משהו אישי

שני עניינים אישיים עליי לגלות כאן:

א.      חיבתי היתירה לתחום המתמטיקה, שבאה לידי ביטוי מובהק בכמה ספרים שחיברתי - "מחשבה תחילה", "שיעור חופשי", "אמר אברהם במחבר" [ספר על המתמטיקה של הראב"ע בהוצאת "אקדמון" - הוצאת הספרים של האוניברסיטה העברית"], ועוד.

ב.      זיקתי לאוניברסיטת אריאל לאור העובדה כי שלושה מילדיי סיימו תואר ראשון בה, עוד בתקופה שהייתה מכללה.

עודד גולדרייך

חרה לי מאוד על כי המועמד לפרס ישראל במתמטיקה, עודד גולדרייך, מערבב תחומים ללא יכולת לבצע הפרדה בין הפוליטיקה להשכלה האקדמית - ותומך בחרם על אוניברסיטת אריאל, שהרי חרם זה הוא פוליטי מובהק ואינו בעל זיקה לרמה המדעית ולהישגיה המדעיים של אוניברסיטת אריאל, אשר דירוגה בין המוסדות האקדמיים בעולם הוא בסימן עליה ומביא כבוד לישראל.

בהצבת עצמו בצד תומכי החרם על אוניברסיטת אריאל מסיבות פוליטיות, בגלל מיקומה ב"שטחים" – מושג הולך ונעלם, מנע הפרופסור המוערך למתמטיקה מעצמו את הלגיטימציה לטענה כי שלילת פרס ישראל ממנו, לפי שעה, היא מעשה פוליטי שלא ייעשה.

על כך, היו החבר'ה מתקופת ילדותי מגיבים בספונטניות ואומרים – "אתה התחלת"...

מדע ופוליטיקה

יצוין כי אין ספק שרצוי להפריד בין שיקולים מדעיים [למשל, בחלוקת פרס על עבודה מדעית] לבין שיקולים פוליטיים [למשל, דה-לגיטימציה של מוסד אקדמי משיקולים פוליטיים]. אלא שזה לא תמיד אפשרי.

אלא שההפרדה לפעמים קשה או בלתי אפשרית. יתירה מכך: כל החלטה לגבי השאלה האם יש לתת את פרס ישראל לעודד גולדרייך היא עלולה להתפרש כהחלטה בעלן גוון פוליטי – ולהלן הסבר:

אם לא יינתן לו הפרס למרות שוועדה מקצועית קבעה כי הוא ראוי, יהיו מי שיטענו בצדק כי בניכוי שיקולים פוליטיים, הוא היה מקבל את הפרס.

אם הוא יקבל את הפרס, רבים ישתמשו בכך כאישור ותמיכה של נותני הפרס [וזכרו – פרס ישראל!] – במדענים ישראליים שוללי אוניברסיטת אריאל, ומדובר ב"חותמת" של מוסד רשמי במדינת ישראל, שהביע דעתו לגבי חוקיותה של אוניברסיטת אריאל באמצעות מדען עטור פרס יוקרתי ישראלי, ממשלתי...

 

אכן דרושה הפוגה לשיקול דעת מחדש

לכאורה, נחסך מהפרופסור מעמד מביך, של התחככות עם נציגי השלטון באופן אישי, ומה לו ולקבלת כבוד - ממי שהוא אינו מכבד?!

אלא שבכל זאת המדינה רכה איתו בעניין זה, גורלו טרם נחרץ, וניתן עוד לשפר, לשנות, למתן ולדייק עמדות, ואולי לקבל את הפרס באווירה אחרת, עם אג'נדה שונה ותחת דגל אחר – דגל הלאום ושירת התקווה, במעמד ראש הממשלה ושר החינוך של מדינת ישראל, בשנה הבאה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner