תפריט חיפוש

תכנון דלת

25 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כללים לתכנון נכון של דלת בחלל מגורים וחללים אחרים.

ראשית דבר, הדלת צריכה להיפתח לפחות בזווית של 90 מעלות - ראה להלן בשרטוט שתי דלתות. הימנית - פתיחתה תקינה, והשמאלית - פתיחתה לא תקינה, וכדי לבצע בדלת השמאלית פתיחה נכונה, יש לפרקה, ולבנות ליד הצירים קיר קצרצר הניצב לקיר המשותף שבשרטוט, כפי שקיים בדלת הימנית. מן הסתם, יהיה צורך להגדיל את הפתח, שמוקטן בעקבות בניית תוספת הקיר ליד צירי הדלת.

הדרישה לפתיחת דלת ב-90 מעלות מעוגנת בפסיקה מחייבת, המובאת באתרנו: www.benezra.co.il

דרישה זו אינה מותנית במידת רוחב הדלת, בהיותה דרישה של ביצוע תקין.

כדי להשיג פתיחה בזווית 90 מעלות יש להקפיד על כך ששיעור בליטת הידית ממישור אגף הדלת, שהוא בדרך כלל 6-7 ס"מ, לא יהיה גדול יותר מהמרחק האופקי בין קו הצירים לבין הקיר הניצב למישור הדלת.

נושא נוסף שיש לתת עליו את הדעת, הוא - מהי מידת רוחב הדלת, אותה מידה הנדרשת בתקנות לגבי סוגים שונים של דלתות? [ראה תקנה 3.2.1.3 לתוספת השניה של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970].

המידה היא: רוחב המעבר, מבלי להתחשב בהפרעת הידית, כפי שרואים בשרטוט הן הימני והן השמאלי.

 

טוען סינון...ajaxSpinner