תפריט חיפוש

בושה למוסד האקדמי, וכלימה לבית המשפט על ההסמכה ועל המינוי

4 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

קביעותיהם של מומחי מטעם בין המשפט - מייתרת הוראות המצויות בתקן, נוגדת היגיון בסיסי ועלולה "להזדחל" לגוף פסקי הדין - דבר שיטיל דופי בשופטים, ככל שבית המשפט יאמין למומחה שמינה.

קשה לדמיין עד היכן יכול להרחיק לכת מומחה (במקרה זה - מהנדס) הממונה על ידי בית המשפט, במסקנותיו בענייני ליקויי בניה. מסתבר שהמציאות מייתרת את הצורך בהפעלת הדימיון... ולהלן פרטי הדברים:

בתשובה לפניית צד לדיון, בעניין שיפועו של שיש-מעקה מרפסת, אשר עליו - צמודה לו - מצויה זכוכית הנתונה בתוך מסגרת אלומיניום ללא רווח כלשהו בין הרכיב התחתון של המסגרת לבין פני השיש [ולכן לא מתאפשר ניקוז פני השיש אל פנים המרפסת], כותב המומחה כך:

"במועד הביקור החלטתי שהפעילות לחיתוך פרופיל האלומיניום התחתון האוחז בזיגוג מיותרת, מאחר והשיפוע של הקופינג אפסי מכל צד של הזיגוג, ולכן מי הגשם יתנקזו/יתאדו מעצמם".

מיותר לציין כי בתקן ישראלי מספר 1752 חלק 1 ישנה דרישת-שיפוע כלפי פנים של שיש המעקה, במטרה לאפשר ניקוז מי גשם מעל פני המעקה אל פנים המרפסת. לפיכך, על פי אותו מומחה - קיימת ו"מאושרת" (על ידו) אי ההתאמה לתקן, אך זה לא הכול.

כאשר יש דרישת שיפוע למטרת ניקוז בתקן, בא המומחה ו"מסביר" כי אפשר גם בלי שיפוע, ומי הניקוז יתנקזו (איך?!) או ...יתאדו.....

מומחה אחר, אשר שוגה גם ברישום תוארו האקדמי [רושם: BsC במקום לרשום s גדולה ו- c קטנה או גדולה] - כותב במסגרת השלמת חוות דעתו כדלקמן:

"הבליטה אמנם קיימת כמתואר, הבליטה הינה הנמכה קונסטרוקטיבית המובלטת מעל ארונות במטבח וכיור מטבח תחתונים, מופיעה בתכנית היתר הבניה, הבליטה מונעת את האפשרות לארונות  מטבח עליונים, עוד יוגדש כי הבליטה אינה פוגמת בשימוש במטבח, מלבד העובדהכי לא ניתן להתקין ארונות עליונים, בין היתר בהיותה חלק בלתי נפרד משלד הבניין ובוצעה על פי התכנון. 

מסקנה - לא נגרמת ירידת ערך לדירה בגין טענה זו".

ועולות השאלות:

האם העובדה כי בתכניות המכר לא רואים את הבליטה - והיא מופיעה לדיירים במפתיע - אין השלכה ברורה על ירידת הערך?! האם העובדה כי אין אפשרות לארון עליון - אן השפעה, וערכה של דירה בה אפשר לבצע ארון עליון במטבח זהה לערך דירה בה אי אפשר להתקין ארון מטבח עליון?! האין בתוך חוות דעתו של המומחה, שהוא לא רק מהנדס אלא גם שמאי ועורך דין - משום סתירה פנימית שהדעת לא יכולה לקבלה?!

באמת שלא צריך להסביר או להעיר מעבר לכך...

טוען סינון...ajaxSpinner