תפריט חיפוש

הזכות לפיצוי לא מתבטלת עקב סירוב לבצע תיקונים

24 יוני, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לקבלן אין זכות מוקנית לבצע תיקונים בדירתו של הדייר.

להלן פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 472/95 זכריה זלוצין נ' דיור לעולה בע"מ, שופט: צבי א' טל (ביחד עם חבריו לכס השיפוט בתיק זה ת' אור ו-י' טורקל);     

"האם זכאית דיור לעולה לבצע התיקונים בעצמה?

ועדיין עלינו לבדוק, שמא מכוח החיקוקים שהובאו בפסק הדין קמא, זכותה של דיור לעולה לבצע התיקונים למרות כל הקשיים הנזכרים. לאחר העיון נראה לי שאין הדבר כן. קודם כל,

צודקים הדיירים באומרם שחוק חוזה קבלנות אינו לעניין.

הדיירים לא הזמינו את בניית הדירות אצל דיור לעולה, אלא קנו ממנה את הדירות.

דיור לעולה לא פעלה כקבלן של הדיירים, אלא כמוכרת בלבד".

 

ראה גם ת"א 47402-01-18 מ.ר.ר.ג יזמות בע"מ נ' אנשי העיר פרוייקטים בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל-אביב, שופט: יונה אטדגי, פסק דין מיום 06.05.2021, להלן ציטוט סעיף 75 לפסק הדין:

"75. יחד עם זאת, צודק הקבלן בטענתו, כי בהתאם לסעיף 3(א) לחוק חוזה קבלנות,

תשל"ד-1974, היה על המזמין להודיע לו על הפגמים שהתגלו ולתת לו הזדמנות נאותה

לתקנם (בעיקר המדובר בתיקוני הציפוי החיצוני). אילו המזמין היה עושה כן, יכול היה

הקבלן לתקן פגמים אלה בעצמו.

מקובל להעריך את "הרווח הקבלני" בשיעור של 25% לפחות (ראו: ד"ר אברהם בן-עזרא,

ליקויי בנייה, כרך ג', עמ' 165).

מכאן, שמסכום ההשבה המגיע למזמין עבור העבודות שבוצעו, כאמור לעיל, יש להפחית

25%".

 

לאמור, גם על פי חוק חוזה קבלנות, אין להסיק כי יש לקבלן זכות תיקון וכי הקונה (או: המזמין) מפסיד את זכותו לפיצויים, כאשר הוא לא מאפשר לקבלן לתקן פגם בבניין/בדירה.

הזכות לפיצוי בגין ליקויי בניה קיימת ועומדת גם כאשר הקונה מסרב לאפשר תיקונים, אלא שבמקרה כזה - הוא עלול להפסיד את הרווח הקבלני, כך שהפיצוי יקטן (בשיעור הרווח הקבלני - שהוא, בהערכת מומחה 25%).

טוען סינון...ajaxSpinner