תפריט חיפוש

משפט נתניהו

27 ספטמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

שיתוף הקוראים בהערכת מועד סיום המשפט.

אין הכוונה בשלב זה להתייחס ללב התהליך המשפטי, אלא להתנהלותו בלבד. להזכיר, לכל צד יש כ 400 עדים ובסך הכול כ- 800 עדי הגנה ביחד עם עדי התביעה, ועד כה, טרם הושלמה עדותו של העד הראשון אילן ישועה... והנה זה פלא, דווקא המאשימה בחרה להגיש בקשה שמאריכה את זמן עדותו של העד הראשון, בקשה לשוב ולחקור אותו, ואילו ההגנה התנגדה לכך... בית המשפט נעתר לבקשת המאשימה, וערעור ההגנה לא סייע לה בעניין זה...

יש להניח כי עדותו של ישועה [העד הראשון] עוד תימשך ימים רבים, אם לא שבועות וחודשים, בהתחשב בחגים ובמועדים, בפגרות, במגבלות בני אנוש ועוד. וייאמר מיד כי אין בכך משום ביקורת, אלא רק תזכורת, כי כך נוהג העולם וכך מתנהל משפט.

זאת ועוד, ככל שמתארכת עדותו של העד הראשון, והיא התארכה על פני חודשים רבים, כך גם מצטברים יותר חומרי חקירה שישמשו את הצדדים בעת חקירת העדים הבאים בתור... ככל שהעד העיד עדות שלא נוחה לצד לדיון, הצד הנגדי ייאתר אמצעים לגיטימיים לערער על דבריו, ובין היתר, יוכל לעשות זאת בסיוע עדים אחרים, שעדויותיהם תתארכנה, ויש להניח כי הפרקליטים עומלים על כך כבר עתה.

המשפט החל ביום 24 לחודש מאי של השנה שעברה – 2020, כלומר, כבר חלפה שנה ומחצה...

דמיינו לעצמכם הליך משפטי מורכב ומסורבל, שככל שההליך מתקדם, כן מתרחק מועד סיומו עקב הצורך המתעורר במהלכו להוסיף חקירות, להזמין עדים מומחים או עדים רגילים שעדותם נובעת ממהלך החקירה, להגיש בקשות פרוצדורליות או מהותיות, וכמובן, להגיש ערעורים או בקשות רשות ערעור על החלטות ביניים, כפי שתואר לעיל בעניין המשך עדותו של ישועה.

יש מצב, בו המשפט לא ייגמר לעולם.

להבהיר, בית המשפט לא מוסמך לקבוע מועד סופי לסיום המשפט כי הוא תלוי בגורמים רבים אחרים שלא ידועים מראש ושמתפתחים במהלך התקדמות התיק. זאת ועוד, מצופה שבית המשפט ייתן לצד א' את מה שנתן לצד ב', כי הצדק צריך אכן להיעשות, אך גם להיראות, והמדיניות השיפוטית צריכה להיות אחידה ושווה כלפי שני הצדדים.

לאור הדברים הנ"ל, אציע לקוראים לאסוף מידע ולתת הערכות, מתי יסתיים המשפט, כולל ערכאות ערעורים שבוודאי יוגשו...

טוען סינון...ajaxSpinner