תפריט חיפוש

מדוע ''המבנה המסוכן'' לא מתמוטט?

4 נובמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחה, הקובע על סמך בדיקה מקצועית וחישוב סטטי כי מבנה X הוא בחזקת מבנה מסוכן, עשוי להישאל בתום מספר שנים, בהן המבנה שהוכרז על ידו כמסוכן – נותר עומד על תילו ולא מתמוטט – את השאלה הבאה:

''לאור העובדה, שלמרות שהכרזת על המבנה X כמבנה מסוכן, הנה עינינו הוראות כי הוא לא התמוטט וחלפו כבר 4 או 5 שנים; האם אתה חוזר בך?''

במתן התשובה, יש להסביר ולהבהיר; מבנה מסוכן, הוא מבנה שבו מקדמי בטיחות קטנים מהנדרש בתקנים.

כל מבנה, מתוכנן עם מקדמי בטיחות, שנועדו להבטיח את השימוש בו ללא חשש. ואילו מבנה שתוכנן או בוצע עם כשלים מבניים, הוא עם מקדמי בטיחות נמוכים מהדרישות, ולא יחזיק מעמד באירועים חריגים כמו רעידת אדמה. רעידת אדמה אשר לא תפגע ולא תמוטט מבנים אחרים – [רעידת אדמה ''לא חזקה''] – תמוטט את המבנה המסוכן.

זאת ועוד, במבנה מסוכן יש תופעות, שלא קיימות במבנים רגילים:

  • רגישות יתר לכל אירוע משני של רעידת אדמה;
  • סדקים שאי אפשר להיפטר מהם, כי הם חוזרים גם לאחר התיקונים;
  • רעידת תקרות כשילדים רצים בשטח שבשימוש במבנה, או – אם מדובר באולם חתונות – רעידה מופרזת בעת ריקודים;
  • דלת שתפקדה כרגיל – לפתע לא נסגרת, ומשתפשפת ברצפה.

ועוד כהנה וכהנה תופעות שהן ייחודיות למבנה מסוכן.

השימוש במבנה מסוכן – אסור.

קביעת מומחה, המגובה בהוכחה ובחישוב, כי המבנה מסוכן – מחייבת פינויו המיידי, מבלי להתייחס לשאלה, מדוע הוא לא מתמוטט מיד כשהמומחה הכריז על המבנה כמסוכן...

טוען סינון...ajaxSpinner