תפריט חיפוש

המטרה הראויה של צוות חקירה משטרתית

25 נובמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

במשפט עמוס ברנס בעניין קיום משפט חוזר, הובטחו לצוות החקירה הטבות אם יגיע למטרה מסוימת, שנקבעה וסומנה טרם תחילת החקירה. האם אפשר להסיק מכך משהו מכונן?

משפט ברנס

נזכרתי בימים אלו בפרשת עמוס ברנס שהסעירה את המדינה בשעתה, ואותותיה משפיעות גם כיום על המשפט הפלילי.

כוונתי בעיקר לפסק דינה של השופטת דליה דורנר מבית המשפט העליון, במ"ח 3032/99 עמוס ברנס נ' מדינת ישראל – בקשתו למשפט חוזר.

בפסק דין זה מתחה השופטת דורנר ביקורת קשה על המדינה בהתנהלותה מתוך מוטיבציה שאינה צריכה להכתיב את המהלכים המשפטיים, ולהלן ציטוט מפסק הדין:

      ציטוט סעיף 2 מפסק הדין:

"שני צוותי-חקירה מיוחדים (צח"ם) שמינתה המשטרה - האחד בפיקודו של סגן-ניצב חנא חדד והשני בפיקודו של רב-פקד אריה צמרת - כשלו בפענוח הפרשה שהסעירה את המדינה. על רקע מתקפה תקשורתית כנגד אוזלת-ידה של המשטרה מונה סגן-ניצב שאול מרקוס לבדוק את פעולת צוותי החקירה הקודמים. מרקוס העביר למפכ"ל המשטרה דו"ח חמור, שבעקבותיו הוקם צח"ם חדש בראשותו של מרקוס עצמו. לאנשיו של צח"ם זה הובטח בילוי של סוף-שבוע עם נשותיהם במלון "דן קיסריה" אם יצליחו לפענח את הרצח".

      ציטוט מתוך סעיף 42 לפסק הדין:

"רביעית, על עודף המוטיבציה של המשטרה בסגירת תיק חקירת הרצח - גם במחיר של זניחת האמת - ניתן ללמוד גם מהודעתו של בוחבוט, שלפיה אלבז איים עליו יום לפני עדותו במשפט, ודרש ממנו לדבוק בגרסתו הראשונה, השגויה, שאותה העדיפה המשטרה. 

משמעותן של כל הראיות הללו, נוסף על סימן השאלה שהן מעלות באשר לכשירות השחזור גופו, היא כי חוקרי המשטרה, שהיו מתואמים ביניהם, העידו שקר במשפט."

בשני הציטוטים – הדגשת הקו אינה במקור.

מה צריך ללמוד מפסק הדין?

עינינו הרואות, כי לפי השופטת דליה דורנר בפסק הדין המתייחס לבקשתו לקיים משפט חוזר, צוות החקירה צריך לחקור באובייקטיביות, ולא לנסות להטות את החקירה לכיוון כלשהו. כאשר יש לצוות החוקרים מוטיבציה לכיוון מסוים, נניח – להרשעת החשוד, החקירה מעוותת והתוצאות בהתאם. הבטחת הטבות ותענוגים ככל שצוות החקירה יגיע אל המטרה המסומנת – אינה עושה טוב לאושיות הצדק.

המטרה של החוקרים לא צריכה להיות להשיג בסיס להרשעה, כפי שהיא לא צריכה להיות להשיג בסיס לזיכוי. מה שאמור לעמוד בראש מעייני רוחם ובעדיפות עליונה של צוות החקירה היא – מטרה אחרת לחלוטין: חתירה להגיע את האמת.

מענקים והבטחות לחוקרים אם יגיעו למטרה מסויימת בעבודתם, היא במפורש הטייה של החקירה מהדרך הראויה, והשגת הרשעה בכל מחיר באה על חשבון האמת.

  *   *   *

עכשיו, כל מה שנחוץ בעניין זה הוא להשליך את דברי בית המשפט העליון על צוות החקירה של הפרקליטות בעניין נתניהו ותיקי האלפים שתפרו לו.

טוען סינון...ajaxSpinner