תפריט חיפוש

האם שמורה לקבלן הזכות לתקן ליקויים שנגרמו על ידו?

19 דצמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האם לקבלן זכות לתקן דירה שהוא בנה עם ליקויי בניה? ראה גישה מעניינת של בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין זה.

בתביעות בגין ליקויי בניה, עולה השאלה, האם יש לקבלן זכות תיקון – או שאין לו זכות תיקון הליקויים, וככל שישנם ליקויים הוא יחויב בתשלום פיצוי כספי?!

אכן, ביצוע התיקונים על ידי הקבלן, הגיוני מהבחינה כי לקבלן זה יעלה פחות, שהרי מרכיב הרווח הקבלני נשאר אצלו.

בעניין זה [שהוא במחלוקת], חיווה דעתו כב' השופט המחוזי מנחם נאמן, בת"א 130/98 איוניר חנן ואח' נ' שיכון עובדים בע"מ, בית המשפט המחוזי בחיפה, פסק דין מיום 2/12/2003:

"...אזכיר בהקשר זה את האמור בתלמוד, [מסכת בבא קמא דף פ"ה עמוד א'], שרופא שגרם לפצע והוא מציע לרפא נפגע, לא יישמע בהצעתו זו, שכן, הנפגע יכול לומר לו: דמית עליי כארי ארבא, כלומר, אתה דומה עליי כאריה אורב, ועל כן איני סומך עליך ואני עומד על כך שירפא אותי רופא אחר".

בפסק דין זה נפסקו פיצויים כספיים לדיירים תושבי זיכרון יעקב בגין ליקויי תכנון ובניה בדירותיהם וברכוש המשותף.

טוען סינון...ajaxSpinner