תפריט חיפוש

תירוצי פרוזדורים

30 דצמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לפרוזדורים שונים נדרשות מידות רוחב שונות.
ראשית דבר, צריך לדעת שדין מעבר בין קירות - כדין פרוזדור מבחינת דרישת הרוחב.
טעות היא להתייחס לרוחב מעבר כרוחב דלת, במצב בו אין דלת במעבר, ולא מתוכננת דלת במעבר.

ראה דברי השופטת ד"ר דרורה פלפל בת"א 9342/87 פריינד ואח' נ' אליאב בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב [לימים מונתה ד"ר פלפל לכהן כשופטת בבית המשפט המחוזי תל אביב]:

"8. "הפרוזדור"

הליקוי הנטען הוא שרוחב הפרוזדור 73 ס"מ במקום 80 ס"מ.

לטענת בא כוח הנתבעת, הפרוזדור שנזכר בס' 1 לחוות דעת בן עזרא אינו פרוזדור כלל, כתימוכין הוא מפנה להגדרה של פרוזדור בחלק ג' סימן א' לתקנות.

הגדרה זו נועדה רק לצורך אותו פרק שמכונה: "אמצעי יציאה לבניין". ההגדרה איננה כללית ואינה חלה על פרוזדורים אחרים.

מאידך קיימת תקנה 2.05 ששייכת לסימן ב' ולא לסימן ג' והיא קובעת רוחב פרוזדור בדירה, דבר שאין אותו חלק ג' חל עליו לאור כותרתו.

הפרוזדור תקנה זה הינו מעבר בין שני קירות בנויים. התקנה לא קובעת נוחיות הזזת הדלתות שבפרוזדור כתנאי לתקינותם ועל כן עובדה זו איננה רלבנטית. מכיוון שלא נסתר שרוחב הפרוזדור הוא מתחת ל-80 ס"מ שהינו הרוחב המינימלי (ר' תקנה 2.05) לכן קיימת אי-התאמה.

אני מקבלת התביעה בראש פרק זה, וקובעת כי על הנתבעת לשלם לתובעים בכל אחד מהתיקים את הסכום של 500 ₪ נכון לכיום חוות דעתו של בן עזרא."

(ההדגשה אינה במקור).

המסקנה מפסק דין זה היא כי רוחב המעבר בין שני קירות בנויים יהיה לפי הדרישה שבתקנות גם כשמדובר במעבר, ולא בפרוזדור ארון...

[במועד פסק הדין הדרישה המינימלית לגבי רוחב פרוזדור בדירה הייתה 80 ס"מ, כאשר אורכו של הפרוזדור הוא עד 3 מ'. במקרה דנן - "אורך" הפרוזדור הוא מינימלי, כרוחב קיר המעבר... כיום הדרישה המינימלית לרוחב פרוזדור בתוך דירה היא 90 ס"מ].

כאשר המתכנן או המבצע לא מקפידים על התקנה בעניין רוחב פרוזדור, באים התירוצים, המכונים בכותרת "תירוצי פרוזדורים".

להלן התירוצים השכיחים וההסברים להם (כל הדוגמאות לקוחות מתוך חוות דעת מקצועיות של מומחים ועדויותיהם):

תירוץ א': המידה של רוחב הפרוזדור היא מבלוק לבלוק, ולאחר ביצוע הטיח בשני הצדדים - הרוחב מוקטן.

הסבר: המידות הנדרשות בתקנות הן מפני הציפויים של קירות הפרוזדור - נטו - ללא עובי שכבות הציפוי. ראה בעניין זה ע"א 101/88 אנדס בע"מ נ' אילוז ואח', שופט: שאול אלוני, ביצת המשפט העליון.

תירוץ ב': במעבר בו מדובר אין קירות בצדדים, אלא עמודים, ולכן הוא אינו בגדר פרוזדור שהגדרתו מעבר בין שני קירות.

הסבר: למשתמש לא חשוב כלל מה מסתתר מאחורי שכבת הציפוי - בלוקים, בטון מזוין או חומר אחר.

תירוץ ג': הפרוזדור ברוב אורכו הוא ברוחב כנדרש בתקנות, ורק בגלל בליטת עמוד באמצע הפרוזדור - הרוחב צר יותר.

הסבר: הרוחב נמדד במקום הבעייתי - במקום הצר, ולעניין העמוד - ראה הסבר קודם.

תירוץ ד': אין שחר לדרישת רוחב פרוזדור בדירה (90 ס"מ) כאשר דלת הכניסה הראשית - היא 80 ס"מ, ומי שעובר דרך הדלת, יעבור גם דרך פרוזדור שרוחבו 80 ס"מ.

הסבר: ההשוואה בין רוחב דלת לבין רוחב פרוזדור אינה במקומה.

יש תקנים ותקנות אחרים ושונים בתכלית השינוי - לרוחב דלת ולרוחב פרוזדור.

אם נלך בדרכו של המתרץ, נוכל להקטין את רוחב הפרוזדור לכדי 60 ס"מ, שכן על פי התקנות, תקנה 3.2.1.3, רוחב דלת חדר שירות יהא לפחות 60 ס"מ, ולפיכך, יגיע המתרץ למסקנה קיצונית של הכשרת פרוזדורים צרים עד כדי 60 ס"מ...

למרבה הצער, יש מקרים בהם קיבל בית המשפט את עמדתו של המתרץ, בהיותו מומחה מטעם בית המשפט, וכך יוצא כי מומחים משבשים הליכי משפט, פוגעים בזכויות דיירים, וגורמים לפסקי דין שגויים.

טוען סינון...ajaxSpinner