תפריט חיפוש

תוקף תכנית היתר בניה, מבחינת מועדי חלות התקן

3 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ידוע לכול כי תכנית בקשה להיתר בניה וכן גם אישורה על ידי הרשויות, הם תהליכים מוקדמים לתחילת ביצוע. ידוע גם כי אין לבצע פעולות בניה בניגוד לתקנות ולמכלול חקיקת המשנה המחייב את הבונה ואת המתכנן.

מכאן עולה כי בזמן הבניה, אין להתחיל בה טרם בדיקת התקנים והתקנות, שהרי במרווח הזמן בין הכנת התוכניות, [תכניות העבודה הנגזרות מתכנית ההיתר] ובין מועד הביצוע – יתכן כי נעשו שינויים ותיקונים בתקנות ובתקנים, ויש להתחשב בהם ולבצע את הבניה בהתאמה לתקנות ולתקנים המעודכנים.

יש גישה, שהיא שגויה, לפיה כביכול המועד הקובע מבחינת תוקף התקנים והתקנות הוא מועד הכנה והגשה, או אישור, תכנית היתר הבניה.

 בת"א 36359-06-16 אילן ושרית נס נ' נאות מזרחי בע"מ, שופטת: רחל ערקובי, נבדקה סוגיה זו, ובית המשפט החליט כדלקמן:

"עוד נשאל מדוע הותיר את סכום הזכוכית פתוח להצעת מחיר שיביאו התובעים ולא שני הצדדים ומדוע לא תמחר זאת בעצמו ועל פי מומחיותו.

במסגרת תשובות ההבהרה השיב מר גיל כי עד מועד קבלת היתר הבניה ביום 26.1.12 ומועד התחלת הבניה היו זמן רב לאחר פרסום השינוי בתקן ביום 30.11.10. מר גיל ציין כי היות ומדובר בנושא בטיחותי היתר הבניה עצמו אינו לגמרי רלוונטי, שכן היתר הבניה ניתן עוד לפני שנחפרו היסודות ואת המעקה ביצעו לפחות שנה לאחר מכן ועל כן בעת שמפורסם תקן שעיקרו בטיחות ושתכליתו למנוע סכנה חמורה אז הבחינה נעשית ביחס למועד בו יכלה הנתבעת לשנות את ההזמנה מזכוכית מחוסמת לזכוכית טריפלקס בטיחותית והאם היה לה מספיק זמן לעשות כן טרם הזמינה את הזכוכית".

אף שבית המשפט קיבל את עדותו של גיל, העדות כעדות מומחה היא בעייתית, ולהלן הסבר:

א.      טענת המומחה כי זכוכית של מעקה [במקרה הנ"ל – מעקה המדרגות] לא יכולה להיות זכוכית מחוסמת לא מדויקת. ראה סעיף 3.2.5.3 (ב) בתקן 1099.1.1 גיליון תיקון משנת 2010 הקובע כדלקמן:

"זכוכית בטיחות רבודה ששכבותיה מחוסמות מתאימה לזיגוג מעקה בתנאים אלה:......"

לאמור, זכוכית מחוסמת מתאימה כמעקה כאשר היא עשויה שכבות דבוקות – "זכוכית רבודה ששכבותיה מחוסמות". היה על גיל לדייק בעניין זה.

ב.      הטענה של גיל כי מכיוון שהנושא בטיחותי אין להתחשב במועד תכנית היתר הבניה שאינה רלוונטית, אינה נכונה. דין אחד לאי התאמה בנושא בטיחות ולאי התאמה בנושא תברואה, אקוסטיקה, איטום וכיוצא בזה. קביעתו כי יש להתחשב במיוחד בנושא שנראה לו בטיחותי אין לה בסיס בתקנות ובתקנים, ולא במקרה. לעתים, בנסיבות שגיל לא חושב עליהן, הנושא התברואתי או נושא האיטום משפיע יותר מהנושא הבטיחותי, ויובהר מיד כי גם קביעה זו היא סובייקטיבית ואין להשוות ואין לדרג את הליקויים ואי ההתאמות.

ג.        בהמשך לפסק הדין, הורה המומחה גיל לנתבעת לתקן לאלתר את המעקה והיה ולא יתוקן הורה לתובעים לתקנו, ובכך חרג מסמכותו כמומחה, וזאת נאמר למרות שבדיעבד בית המשפט לא רק שלא מתח ביקורת על חריגה מסמכות אלא גם אימץ את קביעתו והוראותיו ישירות לנתבעת ולתובעים... יש דרך לפנות להית המשפט כדי שייתן הוראה, והדבר אינו כפי שנעשה כאן.

המסקנה היא כי מועד תכניות ההיתר - אינו רלוונטי. בנוסף, אין שום עדיפות לתקנה שמומחה סבור כי היא הותקנה מסיבת בטיחות, על פני תקנה אחרת או תקן אחר שהמומחה סבור כי סיבת התקנתו אינה בטיחות, אלא אחרת. בנוסף, למומחה אין סמכות להתערב בהחלטת החלטות במקומו של בית המשפט, ועליו לשמור על אובייקטיביות ולהשאיר לבית המשפט להחליט את החלטותיו על סמך חוות דעתו של המומחה וראיות אחרות ועל סמך טענות הצדדים.

כדי להבין את המכלול מהו המועד הרלוונטי של התקן/התקנות, המעיין מופנה אל ספרי "ליקויי בניה" כרך א' בהוצאת "בורסי", נושא ו' – "התקן החל, התקנה בת תוקף", עמ' 389-401, ובמיוחד הציטוט מתוך ע"א 6092/00 כדורי בע"מ נ' אוטמזגין, בית המשפט העליון, שופטים: א' מצא, מ' חשין, א' גרוניס.

 

טוען סינון...ajaxSpinner