תפריט חיפוש

רטיבות תת רצפתית

6 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בדירות רבות, מומחים מגלים באמצעות מכשיר המכונה "פרוטימטר" - רטיבות הקיימת מתחת לריצוף. אמנם הבדיקה באמצעות מכשיר זה אינה "בדיקה תקנית", אולם ככל שהמכשיר מצביע על קיומה של רטיבות תת רצפתית - בטרם בדיקת המצע באחת מהשיטות/הבדיקות על פי התקנים - הרי לפחות נדלקת נורה אדומה, ולרוב ממצאי בדיקת הפרוטימטר מתגלים כנכונים.

הרטיבות המותרת על פי תקן 1555.3 לגבי מצע חול היא 6% ולגבי מצע סומסום 3%.

הבדיקה עליה ניתן לסמוך היא על ידי מעבדה המוסמכת ומאושרת לבצע בדיקה מסוג זה.

הבדיקה חיונית לשם הסרת ספק, כי דירה עם רטיבות תת רצפתית שתכולתה עולה על הערכים הגבוליים הנ"ל - היא דירה שאינה מתאימה למגורים. ראה בעניין זה את פסק דינה של השופטת קרן מרגולין-פלדמן, בית משפט השלום בחיפה, ת"א 18109-12-18 ניר שרת ואח' נ' קשת חברה לבניין בע"מ, להלן הציטוט:

"14. דומה אם כן כי דרישת התובעים לבצע החלפה של הריצוף עובר לכניסתם אל הדירה היא דרישה סבירה. כניסה למגורים בדירה שבה יש לבצע החלפה של עיקר ריצוף הדירה היא למעשה כניסה לדירה שאינה ראויה למגורים, המחייבת מניה וביה פינוי ונשיאת הנתבעת בעלויות דיור חלופי ופיצוי בגין עוגמת נפש בגין כך, ואיני סבורה בנסיבות אלו כי עמידת התובעים על השלמת תיקוני הריצוף עובר למסירת החזקה כעמידה דווקנית וחסרת תום לב על זכותם ואף לא על הפרת הסכם המכר בכל הוגע לחובת התובעים לקבל את המסירה לידיהם.

15. הטענה משל קבלת טופס אישור אכלוס מעידה כלשעצמה על כך שמדובר בדירה הראויה למגורים אין בה ממש, ודומני כי יש לראות בדירה שבה נדרשת החלפה מסיבית של עיקר הריצוף כדירה שאינה ראויה למגורים. טופס אישור האכלוס אינו בוחן את סוגיית התאמת הריצוף לתקן או להסכמים שבין הצדדים, וממילא אינו רלוונטי לענייננו."

יש טעם רב בדברי בית המשפט.

לגור בדירה עם רטיבות תת רצפתית, זהו סיכון בריאותי.

לנסות לייבש את הריצוף באמצעים מכניים, משבש את החיים הרגילים בדירה, בשל הצבת מכונות ייבוש וצנרת להעברת אוויר חם, פירוק אריחים במיקומים שונים בדירה, השארת הדלתות פתוחות בכל תקופת הייבוש, נוכחות פועלים בדירה ופגיעה בפרטיות, רעש בלתי נסבל ותופעות נלוות.

החלופה היא החלפת הריצוף והתשתית תחתיו פעולה הכרוכה בהפרעה ולמעשה בביטול האפשרות למגורים בדירה בתקופת הייבוש וגם מספר ימים לאחר מכן, כי אין לדרוך על ריצוף מיד עם תום העבודות.

לפיכך, במצב בו יש רטיבות תת רצפתית גבוהה מהמותר - הדירה לא ראויה למגורים.

ב"כ מטעם התובעים בתיק זה היא עו"ד טל רבינוביץ'.

טוען סינון...ajaxSpinner