תפריט חיפוש

תיק ליקויי בניה

11 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

תיק לדוגמא בנושא ליקויי בניה, אשר טופל במשרדנו.

מדובר בת"א 8109-12-18 ניר שרת ואח' נ' קשת חברה לבניין בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופטת: קרן מרגולין-פלדמן, מומחה התביעה: מחבר מאמר זה, ב"כ התביעה: עו"ד טל רבינוביץ, פסק דין מיום 4.1.2022.

הוגשה תביעה בגין ליקויי בניה ונזקים נלווים, על סך של 180,000 ₪.

בית המשפט מינה מומחה (שאינו מומחה מוסכם) - המהנדס דן ברלינר, אשר על פי חוות דעתו עלות תיקון הליקויים, לא כולל מע"מ ופיקוח - 63,850 ₪, סעיף 22 לפסק הדין.

מומחה הנתבעת אמד את תיקון הליקויים בסכום מצומצם בסך 47,900 ₪ לא כולל מע"מ.

ב"כ התובעים הגישה למומחה בית המשפט שאלות הבהרה, וכן זימנה אותו למתן עדות על חוות דעתו.

הליכים אלה, של הגשת שאלות הבהרה וחקירה בבית המשפט, העמידו את מומחה בית המשפט על טעויות שונות, וגרמו להוספת סכומים כספיים על אלה שנקבעו בחוות דעתו.

יצוין כי כאשר לא מגישים שאלות הבהרה ולא מזמנים את מומחה בית המשפט למתן עדות על חוות דעתו - עלולים לעמוד בפני קושי בסיכומים, כאשר באים להשיג על חוות הדעת ולטעון טענות שונות לגביה.

בסופו של יום, בית המשפט קיבל חלק ניכר ועיקרי מהליקויים שפורטו בחוות הדעת המקצועית של התביעה, ועל פי פסק הדין - הסכומים לחיוב הנתבעת הם כדלקמן:

- בדין איחור במסירת הדירה, ליקויי בניה, דיור חלוף, ועגמת נפש: 159,674 ₪

- בגין הוצאות משפט: 11,000 ₪               

- שכר טרחת עו"ד: 14,000 ₪             

סך הכול: 184,674 ₪                    

אכן, הסכום שנפסק גבוה מהסכום שנתבע.

מדובר בתיק ליקויי בניה, שנוהל בתבונה, בסבלנות ובמקצועיות הנדרשת.

טוען סינון...ajaxSpinner