תפריט חיפוש

פסילת מומחה שניסה להרחיב תחום מינויו

16 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחה בית המשפט יוסי לזר, יזם את מינויו גם כמגשר - ונפסל

מדובר בהחלטת בית המשפט קריות בתא"מ 31949-06-16 אבנר שלמה נ' יצחק אברהמי, שניתנה ע"י כב' השופט ד"ר שלמה מיכאל ארדמן ביום 2.5.2017.

להלן ציטוטים מההחלטה המנומקת, המתארים לקיחת יוזמה ע"י המומחה יוסי לזר מעבר למיניו על ידי בית המשפט, כדי לשדרג את מעמדו:

"עניינה של הבקשה לפסילת המומחה הינה ביקור במקום שנערך בביתו של התובע ביום 29.3.17.

בביקור נכחו הצדדים עצמם וכן איש מקצוע מטעמו של התובע. לעומת זאת, לא נכחו במקום באי כוח הצדדים. לטענת התובע בתחילת הפגישה הסתודד המומחה עם הנתבעים.

עוד הם טוענים כי המומחה הציע לשמש כמגשר בין הצדדים, והחתים את הצדדים על טיוטת הסכם גישור, ובה כל הליקויים שעל הנתבעת לתקן. לאחר מכן, שלח גם הסכם גישור לחתימת ב"כ הצדדים."

בהמשך, מתייחס בית המשפט להבדל שבין גישור למומחיות:

"מומחה מטעם בית המשפט אסור לו להימצא במצב של ניגוד עניינים הסותר את תפקידו כמומחה, ואסור לו, לאחר מינויו ליטול על עצמו מטלות שעלולות ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמומחה (ראה למשל: רע"א 10895/08 גולן נ' דלאל [ניתן ביום 23.4.2009]).

מגשר, תפקידו שונה לחלוטין מתפקידו של מומחה מטעם בית המשפט.

מגשר תפקידו הוא לסייע לצדדים להגיע להסכמה ביניהם במהלך משא ומתן (ראה: בע"מ 8769/08 פלוני נ' פלונית [ניתן ביום 31.12.2008]). בעוד שתפקידו של מומחה הינו ליתן חוות דעת המכריעה בין עמדות שני הצדדים, מגשר תפקידו לנהל משא ומתן, ובמסגרת זו גם רשאי להיפגש עם כל צד בנפרד, וכל צד יכול לחשוף בפניו מידע שאין בדעתו לחשוף במשפט."

בסופו של יום, למרות שבית המשפט הספציפי ממנה את יוסי לזר כמומחה מטעמו כדרך שגרה, בית המשפט פסל את המומחה וביטל את המינוי.

יש ללמוד מהחלטה זו, כי על המומחה לדייק בביצוע המטלה שהוטלה עליו על ידי בית המשפט, ולא לחרוג ממנה; המומחה לא רשאי לשדרג את תפקידו...

(ההחלטה פורסמה ב"נבו").

טוען סינון...ajaxSpinner