תפריט חיפוש

הממשלה הורסת והמדינה לא קורסת

26 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

החרוז – למרות שהוא חרוז – הוא גם נכון, אך לא לעולם חוסן.

מבוא

כבר נאמר במדור זה כי שרידותה של המדינה לא תלוי במנהיג, וכי גם אם נציב בראש הפירמידה מכונת כתיבה, צה"ל ינצח והכלכלה תסנוק, אם כי לא בתאוצה ממש. הסיבה לכך היא כי את חוסנה של המדינה לא יוצר אדם אחד, והחוסן אינו תולדה של זמן קצר. חוסנו הלאומי של העם היא תוצאה של חינוך על פני דורות, ואיתנותה הכלכלית של המדינה היא תוצאה של פעילות רבת שנים של ממשלות קודמות. מבן גוריון ועד נתניהו, שקדו על צה"ל כצבא ייחודי ואיכותי ועל כלכלת ישראל שעברה טלטולים אך הגיעה בעשרים השנה האחרונים לחוף מבטחים, והקריסה של כל אלה לא יכולה להיות בטווח של קדנציה אחת.

לכן, גם אם בראש הפירמידה אין ראש ממשלה אלא מכונת תפירה – לא ייגרם נזק בלתי הפיך.

ייגרם נזק כלשהו, בהאטת הפיתוח ובפגיעה בכוח ההרתעה, אולי גם בעוד כמה כיוונים, אך המדינה תשרוד ותמשיך לא רק להתקיים, אלא גם להתקדם. אכן, פחות טוב ויותר לאט.

"מהרסיך ומחריביך"

"מִהֲרוּ בָּנָיִךְ מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ"– ישעיהו, פרק מ"ט פסוק י"ז – ולו שני פירושים: הראשון פרגמטי, ובו טענה כי המהרסים של החברה נמצאים בתוכה, והפירוש השני נבואי, ובו תוחלת ותקווה, כי בעתיד לבוא, המהרסים והמחריבים יצאו מאתנו.

ושני הפירושים חד הם.

יש בתוכנו גורמים הפועלים נגד מדינת ישראל, ומבט אל מה שקורה בבאר שבע ובנגב ממחיש זאת יותר מכל: לא מדובר באויב חיצוני. והמדינה, בכל הרכב, אך לא נלחמת בתופעה, לכל הפחות שורדת אותה...

תרגיל מעשי במדיניות

קחו עשרה אנשים מבלי להכריז מי מהם ראש החבורה, ותנו להם משימה לקבוע היכן ובאיזה מתכונת יתבצע טיול מאורגן כולל ירידה לפרטים. חזקה כי במרבית המקרים, תתקבל בסופו של יום מסגרת לטיול והמשתתפים יכללו בהחלטותיהם גם מנגנון הכרעה בסוגיות שבמחלוקת, והיו דברים מעולם בנסיבות משפחתיות, בין חברים, ועוד. מדובר בתהליך שמתקיים בשגרה.

עתה, בטלו את כל ההחלטות של ראש הממשלה בשנה האחרונה, ואם כל הפעילויות שלו, ובדקו מה היה קורה למדינת ישראל – יש שיאמרו היה עדיף שכך יהיה, ויש שיאמרו כי מדינת ישראל הייתה מפסידה משהו היכן שהוא.

נניח שראש הממשלה לא היה נוקף אצבע בכל הנוגע לקורונה [נראה שהנחה זו די קרובה למציאות], לא היה נוסע לרוסיה כדי לגשר בין רוסיה ואוקראינה, לא היה מגיע לכנסת כל השנה... המדינה הייתה עדיין קיימת ופועלת ללא נזקים של קריסה.

המנגנון היה מופעל, אולי מעט אחרת, ואולי אפילו לטובה.

קל וחומר, כשהנשיא מושבת...

מה המסקנה?

ראשית דבר, זו הפעם הראשונה שבממשלה יש גורמים עוינים לרעיון הציוני, הפועלים נגדו בגלוי ובסתר.

הם לא יגרמו לקריסה, אך מוטב שיצאו.

שנית, במשרת ראש הממשלה מחזיק אחד שאין לו תמיכה בעם. יתכן שגם במדינות אחרות תופעה כזו קיימת, אך לא נמצא אח ורע לכך במדינה המתיימרת להיות דמוקרטית.

ועוד, השמאל משבית את הימין והימין משבית את השמאל...

בעוד זמן מה בחירות, וככל שהתוצאה לא תגרום לשינוי הכאוס, הכותרת של מאמר זה עלולה להיות בלתי נכונה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner