תפריט חיפוש

מומחים "מאתרים" הכנסה צדדית – ודורשים כסף עבור הבהרת דבריהם!!

6 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחים המתמנים על ידי בית המשפט, מקבלים שכר טרחה עבור הכנת חוות דעתם, ולרוב שכר טרחתם נקבע על הצד הגבוה.

חלק מהמומחים יוצרים אפיקי הכנסה נוספים הנובעים ממינוייהם, וכאשר הם כותבים חוות דעת מקצועיות שהן לא מובנות, חלקיות, לא ברורות, וצד לדיון שולח אליהם שאלות הבהרה – הם דורשים שכר טרחה עבור השלמה ועבור הבהרה של חוות דעתם….

מומחה בית המשפט, המהנדס יוסי לזר, כתב חוות דעת שלטענת צד לדיון היא חוות דעת חלקית הטעונה השלמות והבהרות, וכאשר בא-כוח צד לדיון שלח אליו 4 שאלות הבהרה – הוא התנה את מתן הבהרותיו בתשלום נוסף בסך של 1,000 ₪ + מע"מ.

מתוכנן של השאלות, קל להבין כי הן נובעות מכך שהמומחה לא השלים לכאורה את חוות דעתו, התעלם לכאורה מטענות שהוא היה אמור להתייחס אליהן, ולא מדד מדידות של מומחה צד לדיון - טרם פסל מדידות אלו, כמדידות רלוונטיות.

להלן ההתייחסות של ב"כ התובעים, עו"ד טל רבינוביץ', בהודעת עדכון שהוגשה לבית המשפט:

"1. בשאלה 1 נתבקש המומחה להשלים חוות דעתו ולהתייחס לטענה שנטענה, שעה שהמומחה התעלם ממנה ותחת זאת התייחס לטענה שלא נטענה.

2. בשאלה 2 נשאל המומחה האם קיבל מהנתבעת אישור מעבדה מוסמכת המעיד כי הנעילה הקיימת שהיא רק ל-2 כיוונים - שוות ערך לנעילה בריחית ל-4 כיוונים. התשובה צריכה להיות "כן" או "לא". בכל הכבוד על כך לא סביר לשלם למומחה 250 ₪ + מע"מ.

3. בשאלה 3 שוב נתבקשה המומחה להשלים חוות דעתו ולהתייחס לטענה שנטענה, שעה שהמומחה התעלם ממנה ותחת זאת התייחס לטענה שלא נטענה.

4. בשאלה 4 – נתבקש המומחה למסור מהן מידות שטח מעבר האוויר "נטו". ככל שמידות אלה קיימות אצלו – עליו לפרטן. הא ותו לא. ככל שלא – היה עליו להשיב: "לא מדדתי". גם על זה לא אמורים התובעים לשלם למומחה 250 ₪ ומע"מ."

תוכנה של ההודעה בארבעת הסעיפים, מדבר בעד עצמו.

בית המשפט השלום בחיפה, החליט בהחלטה על גבי פתקית, כדלקמן:

            "ה' ניסן תשפ"ב 06/04/2022

            בקשה 16 בתיק 42561-05-21 שו' רויטל באום

            החלטה

לאחר שעיינתי בהודעת התובעים וכן בהודעה המשלימה מיום 5.4.22 אני מורה למומחה להשיב על שאלות התובעים, ללא חיוב בתשלום נוסף בשלב זה, כאשר נושא הוצאות המומחה ילקח בחשבון כאשר יוזמן להיחקר על חוות דעתו, כבקשת התובעים.

המזכירות תתייק את השאלות בתיקיית חוות הדעת.

עם קבלת תשובות המומחה, תואיל ב"כ התובעים ותצרפן."

בשולי הדברים אציין כי במשרדנו המדיניות היא לא לגבות שכר טרחה נוסף עבור תשובות לשאלות הבהרה, מתוך הבנה כי המומחה לא אמור לקבל שכר טרחה נוסף עבור השלמת דעתו או עבור הבהרת דבריו.

טוען סינון...ajaxSpinner