תפריט חיפוש

נעילה לארבעה כיוונים

14 מאי, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

אין חולק כי המפרט המחייב של הפרוייקט הממשלתי-הארצי "מחיר למשתכן" מטעם משרד הבינוי והשיכון, מכוון לבניה בסטנדרט בסיסי ולא בסטנדרט גבוה.

להלן ציטוט מתוך המפרט המחייב של "מחיר למשתכן", סעיף 13:

"דלת הכניסה לדירת המגורים תהיה בהתאם למפורט להלן:

דלת מגן מפלדה לכניסה ראשית [ביטחון] בעלת מערכת בריחים חבויים בננעלים לפחות בארבעה כיוונים ומופעלים על-ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי מס' 5044 וכמפורט להלן: סגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה םנורמית/טלסקופית, מערכת צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר הדירה".

ראשית דבר – לא "עוקץ"' אלא בריח גלילי הננעל עם סיבוב המפתח.

שנית – הנעילה הבריחית תהיה לארבעה כיוונים: כלפי מעלה אל המשקוף, כלפי שתי המזוזות, וכלפי הרצפה.

וכן יתר האביזרים הנדרשים.

נשללת הטענה, כי יש חלופה לבריח כלפי הרצפה על ידי בריח הצידה, ונשללת הטענה כי אפשר להמיר בריח ננעל – בעוקץ קבוע, שאינו בריח.

מדובר במסמך רשמי, המאמץ את מה שידוע מתוך תקנה 2.92 [אמצעי ב'] לתקנות התכנון והבניה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות] תש"ל – 1970, התוספת השנייה, לפיה נדרשים בריחים הננעלים לארבעה כיוונים, והמנגנון נבחן במבחן אמינות, עמידות וחוזק. [על מי שטוען למנגנון שווה ערך – מוטלת חובת ההוכחה].

 

טוען סינון...ajaxSpinner