תפריט חיפוש

כשל בתכנון וביצוע בית מגורים בקיבוץ כנרת

1 אוגוסט, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לפעמים מומחה יוצא מגדרו, כדי לרצות את רצונו של שולחו ומשלם שכרו, ובכך הוא עלול לגרום למזמין חוות הדעת נזק ולא תועלת.

ראה ביקורת נוקבת של בית המשפט המחוזי בחיפה, בערכאת ערעור, על מומחה צד לדיון שנהג כך:

"לא סיווגו של הריצוף הוא הקובע את הנזק, אלא עצם עובדת קיומם של הפגמים במרצפות עצמן ובאופן ביצוע העבודה. ניסיונו של המהנדס טיגרמן להתלות בסיווג התקני כעילה לאי ביצוע התיקונים הדרושים, הוא כשלעצמו, גורע ממהימנותו וממיומנותו ומעלה עליו את החשד של נטייה לבעל הדין שהזמינו ומשלם את שכרו, קרי המוכרת".

(מתוך סעיף 8 א' בע"א 86/86 אחד העם שפירא נ' לשם אריה ורבקה, בית המשפט המחוזי בחיפה, סגן הנשיא י' מרגלית, מ' סלוצקי, ח' אריאל).

בעניין אחר, בת"א 11174-06-19 עמית ושרי לב נ' ש.ק.ד. בונים אחרת בע"מ ואח', בית משפט השלום נצרת, שופטת: שאדן נאשף אבו אחמד (פסק דין מיום 11 ביולי 2022), נדונה מחלוקת בעניין נזקים במבנה בקיבוץ כנרת, עקב ליקויי תכנון וביצוע, אשר בסופו של יום נפסק כי התובעים יפוצו בעלויות הכרוכות בהריסת המבנה ובניה מחדש וכן נזקים נלווים בהיקף כספי כולל מעל 1,400,000 ₪, בעוד המומחה מטעם הנתבעת [המהנדס רונן שטרנברג] – אמד את עלויות תיקון הליקויים בסך כולל של 5,000 ₪, קטן פי 280 ממה שנפסק... בנסיבות אלו, לא ברור מהי הייתה תרומתו של מהנדס הנתבעת לקוו ההגנה.

בתיק לב מדובר בבניה קלה עם ביסוס כלונסאות. מטעם התובעים הכין חוות דעת מקצועית מהנדס יוסף שולץ, ומטעם הנתבעים כאמור המהנדס רונן שטרנברג וכן המהנדס חנא חוראני, שהוא גם יועץ קרקע. מטעם ביהמ"ש מונה המהנדס יואל בן עזרא, מהנדס מבנים רשוי.

המהנדס חוראני קבע שיטת תיקון של המבנה, שנדחתה ע"י בית המשפט, ולהלן ציטוט:

"לאחר שבחנתי את המתווים השונים שהוצעו לפתרון הליקויים, לאחר שנתתי את דעתי למוקדי הליקויים ומידת חומרתם, ושעיקרם בתכנון וביצוע הבניה ולא בתנאי הפיתוח והניקוז, ולאחר ששקלתי את דברי מומחה בימ"ש במעמד חקירתו הנגדית בפניי, לא שוכנעתי כי קביעות מומחה ביהמ"ש בעניין אומדן ההריסה וההקמה מחדש נסתרו, או כי יש להעדיף את הפתרו ןשהוצע ע"י המומחה חוראני מטעם הנתבעים, משזה האחרון לא ביקר במבנה, לא בדק אותו ולא נחקר כאמור על חוות דעתו. בעניין זה מצאתי לאמץ את חוות דעתו של מומחה בימ"ש, לא רק בשל המעמד המיוחד שהיא נהנית ממנו, אלא גם משום שחוות הדעת בנושא האומדן כאמור לא הופרכה ומשלא הוצג ע"י הנתבעים חישוב נגדי לאומדן העלויות שבהן נקב מומחה ביהמ"ש."

[ההדגשה אינה במקור].

לאמור, המהנדס חוראני הציע פתרון תיקונים – מבלי לבקר במבנה, ומבלי לבדוק אותו...

בתיק זה התקבלה בשלמות חוות דעתו המקצועית של המהנדס יואל בן עזרא, אשר בדק את המבנה, הכין חוות דעת ונחקר עליה בבית המשפט. עיקר חוות הדעת מצביע על כשלי תכנון וביצוע –

         א. אורך לא מספיק של כלונסאות – אי התאמה לתקן 940.1.

         ב. ריבוי כלונסאות, דבר שגרם לריבוי סדקים בעקבות תפיחת הקרקע.

         ג. הימנעות מביצוע בדיקה סונית לבירור עומקי הכלונסאות בפועל במועד הרלוונטי – בגמר הכלונסאות בטרם עבודות המשך שעלולות לבטל כל אפשרות תיקון/טיפול.

יצוין כי טענות הנתבעת, לפיהן התובעים בעלי אשם תורם [ךכאורה] בשל אחריותם לניקוז המגרש, שהוא לקוי לטענתם ובשל כך נגרם הכשל בבניין, נדחו על ידי בית המשפט, אשר אימץ את עמדתו של המומחה יואל בן עזרא לפיה (סעיף 57 לפסק הדין) – לו הקונסטרוקטור היה סבור, כי לניקוז השפעה קריטית על היסודות, היה עליו לכלול הוראות מתאימות בתכניותיו, ולא להשאיר את הבעיה לפתחם שך התובעים.

טוען סינון...ajaxSpinner