תפריט חיפוש

דמוגרפיה - יש סיבה להיות אופטימיים

21 ספטמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

חישובים סטטיסטיים לקראת השנה החדשה,

מבוא

על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנה האחרונה לפי הלוח העברי – יש בישראל 9,593,000 תושבים, מהם 21.1% ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים או דרוזים.

ערך זה של כ-20% ערבים מבין תושבי ישראל נותר קבוע במשך עשרות השנים האחרונות, וכל התחזיות הדמוגרפיות השחורות, מבחינת רוב יהודי שכביכול הולך ומתמעט – נופצו אל הסלע.

תחזית דמוגרפית אמורה לראות פני עתיד, והיא מחושבת ונחזית על פי המודל שהחוקר מציב ומאמץ.

אין זאת, כי כל המודלים של נביאי הזעם הדמוגרפיים – הם מודלים שגויים.

נתונים שלא נכללו

מכיוון שפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמו גם פרסומים אחרים, לא חושפים את המודלים שעמדו בפני הדמוגרפים בבואם לחשב ולאמוד את אוכלוסיית העתיד, יש לנו רק להציג שאלות-תהיות לאור כישלון החיזוי, שצפה לעת הזאת מדינת רוב זר (לא יהודי), בעוד המציאות היא אחרת:

  • מרכיב חשוב בדמוגרפיה הוא ההגירה; מדינת ישראל אינה מדינה ככל העמים מבחינה דמוגרפית, בהיות היהודים נפוצים וחיים בריכוזים משמעותיים, במדינות שונות. מודל שלא מתחשב בפוטנציאל העלייה – אינו מודל אובייקטיבי.
  • פריון האישה בקרב היהודים (חרדים+דתיים+חילונים – ממוצע חשבוני) הוא יציב, ומאז 1970 ועד היום הינו בסביבות 3; ואילו בקרב המוסלמים – ירד הפריון מ-8.95 ילדים למשפחה בשנת 1970 ועד 3.01 בשנת 2021 – ובהווה הוא נמוך מפריון האישה בקרב יהודים בשנת 2021 שהוא 3.13.

לאמור, לא מדובר בנתון קבוע, אלא בנתון עם מגמת שינוי ברורה; האם המודל לקח זאת בחשבון?

  • בבדיקת נתונים סטטיסטיים, היהודים כולם מהווים קבוצה אחת, אף על פי שמבחינת ריבוי אוכלוסיה, החילונים שהם כ-45% מהציבור היהודי – עם ריבוי אוכלוסיה נמוך ואילו החרדים והדתיים הם בעלי שיעור ריבוי גבוה; גבוה בהפרש רב, גם ביחס לריבוי אוכלוסיה אצל המוסלמים.

לאור זאת , חלוקת האוכלוסיה היהודית לשתי קבוצות, הייתה נותנת תוצאות חיזוי שונות, ויותר קרובות למציאות.

(זו, אגב, הסיבה העיקרית לטעות בניבוי הדמוגרפי של הסטטיסטיקאים).

האמנם המודל לקח נתונים אלה בחשבון?

מבחן התוצאה וסיבה לאופטימיות

יש לדעת, כי ללא קשר עם חישובי חיזוי על פי מודלים כאלה או אחרים, המצב במציאות, הוא מספק לחוקר בסיס ל"חשבון נפש" ולחישוב שונה של חיזוי ריבוי ושינוי האוכלוסין, וניסיון של 50 שנה לפחות – הוא משמעותי, ואמור ללמד את הסטטיסטיקאים כיצד לשנות את המודלים שבהם נעשה שימוש, וכיצד לערוך חישובים קרובים יותר למציאות.

ראו מאמרי בנושא הדמוגרפי, שניתן להגיע אליהם ע"י רישום במנועי חיפוש – "דמוגרפיה, בן עזרא".

הקריאה שלי לבצע את חישובי הניבוי על בסיס טור גיאומטרי, ולא לפי גידול בקצב אחיד – לא נענתה.

הגיעה העת לשינוי, והשינוי הוא אופטימי.

טוען סינון...ajaxSpinner