תפריט חיפוש

לאן נע עשן ברכבת?

25 דצמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

העשן נע למעלה ואחורה - בניגוד לכיוון התנועה, הלא כן?

דומה כי השאלה שבכותרת היא מיותרת: כולם רואים שהעשן נע למעלה ואחורה - בניגוד לכיוון התנועה, הלא כן ?!

התשובה היא - לא.

להלן, באיור סכמטי, מתוארת תנועת הרכבת - בשני מצבים;

מצב ראשון בזמן t ומצב שני בזמן t+1 - מספר שניות לאחר מצב ראשון (נניח, t1).

בפרק הזמן שבין שני המצבים, הקטר ממשיך לפלוט עשן, וכמות העשן מתוארת במצב t1 על ידי חץ קשתי.

לפיכך, העשן שיצא מארובת הקטר בנקודה א', מגיע בזמן t1 לנקודה ב' - ולפיכך רואים כי כיוון תנועת העשן אינו כפי ש"רואים", אלא לפי החץ האלכסוני - X -  למעלה, וקדימה

טוען סינון...ajaxSpinner