תפריט חיפוש

איטום חיובי ואיטום שלילי

27 דצמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

איטום חיובי הוא איטום מבחוץ בשכבות איטום, איטום שלילי הוא איטום מפנים-המבנה, בשלבי גמר או במבנה גמור, תוך שימוש בחומרי איטום מיוחדים.

השוואה בין שתי אלטרנטיבות לפתרון בעיית רטיבות, במיקומים שהעבודה הדרושה מורכבת וכרוכה בהוצאות מרובות ובקושי רב.

איטום חיובי הוא איטום רגיל; הקיר נאטם מבחוץ בשכבות איטום, וככל שיש מגע עם הקרקע - נדרשת הגנה על האיטום על ידי לוחות פוליסטירן מוקצף, או פתרון הגנה אחר.

הרצפה - נאטמת תחתיה, לאמור, טרם בניית המבנה מיושמת שכבת האיטום של הרצפה, ועליה נוצקת הרצפה.

איטום שלילי הוא איטום מפנים-המבנה, בשלבי גמר או במבנה גמור. ומיושם בו איטום מבפנים תוך שימוש בחומרי איטום מיוחדים.

ככל שישנם סדקים או חורים, מקובל להשתמש ביישום איטום שלילי - בחומרי איטום הידרובונדיים המגדילילם את נפחם במגע עם מים; לגבי חדירת רטיבות ומים בשטחים שאינם סדוקים - היישום של איטום שלילי הוא כמעט בלתי אפשרי, ויעילותו מלווה בספק רב.

כמובן שחומרי האיטום השלילי יקרים יותר מהחומרים המשמשים בשיטות האיטום החיובי (הרגיל), אך לגבי מבנה גמור - לפעמים ביצוע איטום חיובי, היא משימה קשה.

אלא שיש לשים לב למה שאמר פעם חכם סיני - "קשה פירושו אפשרי".

האיטום החיובי בהיקף המבנה כרוך בחפירות, בהריסת תשתיות, לעיתים בפגיעה בקווי ביוב, והעלויות של ביצועו הן בהתאם. איטום זה מהווה פתרון מושלם לבעיית חדירת הרטיבות, ככל שהוא מבוצע על פי הכללים ובהתאמה לתקנים.

איטום שלילי לאורך סדקים ובמיקומי חורים, מבוצע בדרך כלל ע"י הזרקת חומרי האיטום לאורך הסדק במרווחים קצרים, או הזרקת חומר האיטום אל החורים שמהם חודרת רטיבות.

לגבי כל סוגי האיטוםה שלילי, הסיכוי של חיסול ליקויי האיטום לתמיד - אינו גבוה.

להלן דוגמא סכמטית של איטום רצפה במפלס נמוך מפני הקרקע.

 

טוען סינון...ajaxSpinner