תפריט חיפוש

בטיחות במגרשי ספורט

28 דצמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

תאונות קורות בתדירות גבוהה - גם במגרשים מוסדרים ומפוקחים בבתי ספר ובארגונים אחרים המפעילים אירועי אימון גופני ותחרויות ספורט

בכל בית ספר ובכל מתנ"ס מתבצעות פעילויות ספורטיביות ובדרך כלל ישנם מגרשי ספורט המיועדים לפעילות זו.

קבוצות של ילדים ונוער בשכונות מגורים, מקיימים תחרויות ספורט גם במגרשים מאולתרים, שבהם רמת התחזוקה נחותה בהפרש רב מרמת התחזוקה של מגרשי ספורט במבני חינוך ופנאי.

תאונות קורות בתדירות גבוהה - גם במגרשים מוסדרים ומפוקחים בבתי ספר ובארגונים אחרים המפעילים אירועי אימון גופני ותחרויות ספורט;

מהי רמת התחזוקה הנדרשת במגרש כדורגל או כדורסל בבית ספר?

ראשית דבר, יש לדעת כי הקריטריון אינו זה הקיים במגרשי ספורט בשכונה, שאינם מתוכננים ואינם מפוקחים, אלא - קריטריונים המותאמים לדרישות שבחוזרי המנהל הכללי של משרד החינוך, ובזיקה לתקנים הישראליים. אין לקבל את הגזירה כי "בספורט נגרמות תאונות דרך שגרה", אלא - נדרש לשמור על רמת הגימור של המגרש על פי חוזר המנהל הכללי, ועל פי התקנים.

אכן, אין תקן ישראלי המתייחס באופן מדוייק למגרש כדורגל או למגרש כדורסל, אולם אפשר להסיק בדרך של גזירה שווה מתקנים ישראליים בתחומים קרובים, או דומים.

על פי תקן ישראלי 1498 חלק 2 (1997), "מתקני משחקים: תכן המתקנים", סעיף 4, נדרשות התכונות כדלקמן לכיסוי פני אתר המשחקים:

א. קיימות ויציבות

ב. כושר בלימה הולם.

ג. עמידות פני השטח בשחיקה.

ד. התנגדות להחלקה במצב יבש ובמצב רטוב.

ה. נוחות בהנחת הכיסוי ובתחזוקתו.

ו. ניקוז מים.

דשא

משטח דשא מותר, בתנאי שיתאים לכל אחת מ-6 הדרישות לעיל.

יש לקחת בחשבון שהדשא מסתיר את פני הקרקע, ולכן, מגרש דשא מחויב בבדיקת מישוריות והיעדר מכשולים תכופה.

דרישת הניקוז, הינה דרישה מורכבת לגבי משטח דשא, מפני שהעלים מסתירים את פני השטח. אך ככל שאין ניקוז מושלם למי גשם - וככל שאין ביטחון למניעת שלוליות מים במגרש - משטח הדשא לא מותר כמגרש ספורט.

חצץ

גרגרי חצץ כמשטח עליון מותרים בתנאי שהם יהיו מעוגלים, ושמידתם המרבית 10 מ"מ, בעובי שכבה של 20 ס"מ לפחות.

חול

החול יכול להתאים בתנאי שאינו מכיל חומר גרוס מלאכותי, ושמידתו המרבית של כל גרגיר חול 3 מ"מ. עובי השכבה 30 ס"מ לפחות.

אדמה

מותר שימוש באדמה טבעית כמשטח ספורט, בתנאי שיסולקו האבנים והסלעים ובתנאי שהאדמה תעמוד בששת הדרישות א' עד ו' (כולל דרישת כושר בלימה - ב').

חומרים אחרים

מותר להשתמש בחומרים אחרים, טבעיים או מוצרים, שעומדים בתכונות הנדרשות א' עד ו'. בכלל חומרים אלו יכולים להיות: בטון, אספלט, ריצוף, וזאת בתנאי שמעבדה המאושרת ע"י הממונה על התקינה, תבדוק ותנפיק תעודת בדיקה, המאשרת את כשרות המשטח לשימוש כמגרש משחקים.

על פי תקן 1498 חלק 4, כל המתקנים ייבדקו שני סוגי בדיקה:

  • בדיקה חודשית - ע"י בעלי המתקן או האחראים לשימוש בו.
  • בדיקה שנתית - ע"י מעבדה מאושרת, מלווה בדו"ח בדיקה (תעודה המעידה על התאמה לדרישות התקן).

דו"ח הבדיקה יכלול ציון קיומם של סדקים במשטח, בליטות, שקיעות, שחיקה, וטיב המגרש מכל ההיבטים לעיל.

יצויין כי סדקים במגרש - אף אם עוביים מילימטרים ספורים - עלולים לגרום למעידה, כמו גם בליטות או שקעים.

יצויין כי שלוליות במגרש - אסורות, מכוח הדרישה לניקוז, וכן, השלוליות מסתירות פגמים ומכשולים כגון בליטות, שקיעות מקומיות או סדקים.

משטחים על אדמה חרסיתית

יש להיזהר ולבדוק במיוחד משטחים הבנויים על אדמה חרסיתית תופחת, או בעלת פוטנציאל תפיחה. התפיחה - יוצרת סדקים במשטח, ככל שהביסוס של המשטח לא בוצע על פי כללי המקצוע ובהתאמה לתקני הבניה.

היעדר חגורה היקפית במגרש עלול להגביר את הסדקים בסביבת השוליים.

מדובר בדרישות דיוק המשטח ברמה של איסור סטיות הנמדדות במילימטרים, ולשם השוואה, להלן מובאת חלק מטבלה מס' 2 - מתוך תקן 1571 החל על משטח אבנים משתלבות.

טוען סינון...ajaxSpinner