תפריט חיפוש

לא תמיד "הגשם אשם"

1 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בבדיקות מבנים עם כשלים ביסודות, מומחים (בדרך כלל - מטעם קבלנים, או מטעם בית המשפט) ממהרים לזקוף את הכשלים לחובת בעיות בניקוז.
שכיח לשמוע מפי מומחים, כי יש בעיית ניקוז, ולכן הופיעו סדקים או שברים בבניין.

נושא התכנון

במסגרת הכנת תכניות הבניין, על המתכנן לכלול בתכניותיו כל פרט, הנדרש לשם יציבותו של הבניין, וכמובן גם לפקח על ביצועו.

הכלים אשר עומדים לרשותו של המתכנן הם רבים; החל בהכנת תכניות, בהן יצוינו אמצעי הניקוז והרחקת מי גשם מיסודות הבניין, כמו כן גם בשלב של תכנון צנרת הביוב והדלוחין, וככל שהצינורות עוברים תחת הבניין או בקרבת היסודות - ישנן דרכים להגן על הבניין מרטיבות על ידי עטיפת הצנרת באזורים המתאימים והנחתה בתעלות בטון אטומות, ובהמשך - המתכנן מבצע פיקוח עליון על הבניה, ובתפקיד זה הוא אחראי על כל מה שחשוב בעיניו.

אם לדעתו של המתכנן, כשלי ניקוז מסכנים את הבניין, או מהווים סיבות לסדקים ולשברים - עליו להקפיד בשלב הפיקוח על ניטרול הבניין מכשלי ניקוז. 

ככל שלא מבוצע פרט חיוני כלשהו - חובה על המתכנן להבהיר זאת, ולא להתעלם מהבעיה. 

בדרך כלל, הסיכון הנובע מכשלי ניקוז אינו קריטי, וברז נוזל או שיפוע לא מדויק של הקרקע -  לא ממוטטים בניין. 

ראה שילוב אחריות המתכנן לעניין הניקוז, ביחד עם העמדת הנושא בפרופורציה נכונה, בפסק דין שניתן בת"א 3071-07-16 אבשלום נ' כאתבי, בית המשפט המחוזי בחיפה, שופט: ד"ר מנחם רניאל, להלן ציטוט רלוונטי:

" 185.     אופי הקרקע במגרש התובעים משפיע גם על הניקוז. המומחה אישר שזיהה בעיית ניקוז במגרש והסביר שאולי זה נובע מהזרימה התת קרקעית מהמדרון עצמו, מהמגרשים, וזה השפיע על היסודות. בגלל שהקרקע היא חוארית, היא מושפעת מהמגע עם מים (עמ' 17 לתמליל מיום 23/09/19, שורות 38-40). ככל שהעומקים של הכלונסאות קצרים יותר ממה שצריך להיות, יש לכך השפעה מבחינת הניקוז (עמ' 18 לתמליל מיום 23/09/19, שורות 2-4). ככל שהמתכנן סבר שיש בעיה בניקוז בגלל הטופוגרפיה של הקרקע, היה עליו מראש לתכנן כך שבעיית הניקוז תיפתר (עמ' 18, שורות 10-15). "

[הדגשת הקו לא במקור].

בתיק זה אני הייתי מומחה מטעם הדיירים (התובעים), ובית המשפט מינה כמומחה מטעמו את המהנדס סוהיל סאבא.

קבעתי בחות דעתי כי לאור כשלי ביסוס, שגרמו לשברים ולסדקים בבית התובעים, נדרש להרוס את הבית ולבנות מחדש. 

הנתבעים טענו כי הסדקים נגרמו בגלל ניקוז לקוי.

כמבואר בקצרה בסעיף 185 בפסק הדין, המצוטט לעיל [ובאריכות - ביתר חלקי פסק הדין], טענת הנתבעים נדחתה, ונפסק פיצוי לפי עלות הריסת הבית ובנייה של בית אחר תחתיו, שייבנה על פי כללי המקצוע. 

מסקנה

לא יהיה זה נכון, למהר ולהסיק כי אין חשיבות לנושא הניקוז, וכי אין קשר בין ליקויי ניקוז לסדקים. 

לא צריך שיהיו באתר ליקויי ניקוז: יש להרחיק את קווי הביוב מגבולות הבניין. יש לתכנן לפי כל כללי המקצוע הטובים את קווי הביוב, הדלוחין, המים והניקוז. אכן, הימצאות מים עומדים בקרבת יסודות, מהווה מפגע, ודרוש להימנע מכך. 

יחד עם זאת, אין זה נכון לקבוע כי כל אימת שמאתרים בעיית ניקוז, בבית סדוק או בבית עם שברים - "הגשם אשם בסדקים".

ליקויי ניקוז ונזילת צנרת או מתקנים - הם ליקויים מובהקים, אולם לא בכל מקרה הם הסיבות להיווצרות סדקים, להופעתם של שברים וליצירת מצב מסוכן שבו נתון המבנה. 

יש לבדוק את הביסוס, בהתאם לסוג הקרקע ומול דרישות התקן 940.1 שעניינו ביסוס ויסודות. ברוב המקרים, גם אם קיימת בעיית ניקוז, הסדקים נגרמים בגלל דפורמציות ביסודות,  ולא עקב כשלי ניקוז. רק לעתים נדירות, הגשם אשם בסדקים….

 

טוען סינון...ajaxSpinner