תפריט חיפוש

נא להכיר: תקן 6250

12 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מדובר ב"תקן ישראלי 6250 דירוג בית בטוח לילדים", לאמור, בכל בית מגורים, כי בכל בית ישנם ילדים - בין כבני משפחה הגרים בבית, ובין כאורחים או שוהים מכל סיבה שהיא בבית.

אכן, בסעיף 1.1 שנושאו חלות התקן, נקבע כדלקמן:

"תקן זה קובע את הקריטריונים להערכת הדירוג של בית בטוח לילדים. התקן חל על בנייני מגורים חדשים, הכוללים בתים פרטיים ובתים משותפים [לרבות יחידות דיור ושטחים משותפים]. 

הערה:הנושאים הנידונים בתקן זה והפתרונות בו נועדו למזער סיכונים, אך אין הם מקיפים את כלל הסיכונים האפשריים".

לאמור, התקן הזה - הוראותיו הכרחיות, לכל מי חפץ במיזעור סיכונים, אך לא מספיקות, כי יש עוד כללי בטיחות, אשר לא מצאו את מקומם בתקן. 

התקן מעניק "מגן אחד" או "שני מגינים" בנוגע לדירוג בניין המגורים, לאות כי מדובר בבניין שאינו רק מתאים לדרישות התקנים והתקנות [ועומד בדרישות הסף], אלא גם מתוכנן ונבנה באופן מתחשב במיוחד בבטיחות לילדים.

תקן 6250 צריך להיות נגיש ומוכר לכל משרד תכנון ולכל חברת בנייה. 

אמנם, כאשר הבית עומד בתנאי סף [כפי שרשום בתקן בסעיף 2.1.2 לגבי חלונות ובסעיפים בהמשך לגבי מעקים, מדרגות, בטיחות אש וכו'], אזי לכאורה: "אין ליקוי", אולם - מה נאמר לילד אשר מטפס על מעקה, נעזר במדרגה אופקית ברוחב 2.5 ס"מ, מוצא עצמו במהלך הטיפוס מול "יתרת מעקה" בגובה חצי מטר או פחות - ונופל החוצה?!

לא נוכל לומר, כי דרוג של 2.5 ס"מ אינו מהווה משען לרגל של ילד, כי בתקן 6250 סעיף 2.2.2 נכתב במפורש:

"כאשר קיימים רכיבים, בליטות או חללים, שמידתם האופקית גדולה מ-2 ס"מ, המאפשרים טיפוס אל המעקה, ייבנו המעקים במרפסות ובגגות בגובה 1.30 מ' מנקודת הדריכה". 

בהתקיים התנאי הנ"ל, יזכה הבית מבחינת מבנה המעקה בשני מגינים, אולם המתכנן והבונה חייבים לדעת, כי למרות שלפי תקן 1142, מדובר בדרוג אסור, רק אם הוא מעל 4 ס"מ במדידה אופקית, גם דירוג מעל 2 ס"מ הוא מסוכן, בהיותו מאפשר טיפוס לילדים. 

אין לראות בתקן זה תקן מחמיר ביחס לתקן 1142, אלא - תקן מבהיר, וההבהרה היא - שדירוג אופקי של מעל 2 ס"מ, יוצר מדרגה לטיפוס ע"י ילדים; הבהרה זו - צריכה להיות ידועה למתכנן, שכבר נאמר כי הוא נדרש לתכנן לא רק לאדם הסביר, אלא גם למי שאינו נזהר, ובענייננו - גם לילד שובב השואף לראות מה יש מעבר למעקה.

מי שמתכנן מעקה בקומה גבוהה, צריך להתחשב במה שנכלל בתקן 6250, בעניין הדירוג המאפשר טיפוס. 

כל החלטת תכנון, צריכה להתקבל בידיעת התקנים, ובנושא הבטיחות - גם תקן 6250 צריך להיכלל בידיעתו של המתכנן והבונה. 

 

טוען סינון...ajaxSpinner