תפריט חיפוש

ליקויי ריצוף - כשאין אריחים רזרביים

12 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

אתחיל בעצה: אם אתם דיירים, שנשלחים על ידי הקבלן לרכוש אריחים לפי טעמכם, ואתם אמורים לבצע את ההזמנה - בצעו את ההזמנה בכמויות שיותירו לכם לפחות 10% אריחים רזרביים בנוסף לכמות המחושבת לגבי האריחים הדרושים, ופנלים רזרביים בכמות עודפת כנ"ל.

בנוסף, יש להודיע לקבלן כי בידכם כמויות של x ו-y עודפות של אריחים - לפחות באותו שיעור שהקבלן מספק, כאשר הוא מבצע את ההזמנה. 

כאשר ישנם פגמים בריצוף [באריחים, או באופן הביצוע של הנחת הריצוף], יש והפגמים מתגלים בהדרגה לאחר קבלת הדירה עקב השימוש בה. במצב זה, התיקון כולל החלפת אריחים תוך שימוש באריחים רזרביים: לכך מיועדים האריחים הרזרביים. 

כאשר כמות הפגמים גדולה, האריחים הרזרביים לא מספיקים.

יש לדעת כי אם נעשה שימוש בכל מכסת האריחים הרזרביים ועדיין נותרו פגמים בריצוף, התיקון הנכון לגבי הפגמים היה צריך להיות מלכתחילה החלפת אריחים בשלמות, דבר הנובע גם מפסק דינו של השופט ו' זיילר, בית המשפט המחוזי בירושלים, ת"א 1860/85 נציגות הבית המשותף בניין 440 גילה אהרון חממי נ' גד חברה לבניין בע"מ, נפסק ביום 25.6.1989פורסם בספר "תכנון דירה כחוק" מאת א' בן עזרא בהוצאת "בורסי"  בע"מ בעמ' 399.

להלן ציטוט רלוונטי:

"בעמ' 6 לחוות דעתו של המומחה נאמר כי תיקון פגמי מרצפות יכול שייעשה על ידי החלפת הריצוף כולו, על ידי החלפת 10% משטח הרצפה, או על-ידי הנחת שטיח. הנתבעת מבקשת לפסוק את הנמוך שבסכומים. אני דוחה טענתה. שטיח אינו עניין למערכת היחסים בין הצדדים. החוזה דן המרצפות, והתובע זכאי לכך. אשר להחלפת 10% מהמרצפות, המומחה סבור כי יש סיכון בדבר נוכח הצורך למצוא מרצפות מאותו מפעל, ומאות מספר קטלוגי, וכי יש סיכוי שהניסיון להחליף רק חלק מהמרצפות לא יעלה יפה. לכך יש להוסיף כי נוכח הזמן שחלף ייתכן שיהיה שוני בגוונים משום שהמרצפות הקיימות דהו בינתיים. לנתבעת היתה זכות לנסות ולתקן רק 10% מהמרצפות, ואזי היה הסיכון שלה. היא בחרה לא לעשות כן. נראה לי כי בנסיבות אלו הסיכון גדול מכדי להטילו על התובע, ועל הנתבעת לשאת בהוצאות החלפת כל הריצוף".

יש ומומחה מטעם בית המשפט מורה על ביצוע בדיקת שליפה (או בדיקה אחרת הפוגעת באריחים), במצב בו אין בנמצא אריחים רזרביים.

הדיירים, כמובן, מתנגדים להרס ריצוף הדירה, כי תיקון הפגמים תוך שימוש באריחים שאינם זהים - יוצר פגם אסתטי.

סוגיה זו עלתה בת"א 23452-06-19 גלבוע נ' ביתק טכנולוגיות בע"מ, בית משפט השלום ברחובות, שופט: ישראל פת, אשר הוציא תחת ידו החלטה כדלקמן: 

"אמנם נתתי דעתי להצעת המומחה לפיה תבוצע בדיקה זו במקומות נסתרים (מתחת למקרר וכיו"ב), אולם בהעדר אריחים חלופיים ובשים לב לעמדת ב"כ הצדדים, לא אוכל לחייב את מי מהצדדים (ובמיוחד את התובעים) לבצע בדיקה זו. 

משכך, וחרף ההרגשה של כבילה מסויימת של עבודה המומחה, לא אוכל להיעתר לבקשותיו בעניין".

בתיק זה ייצגה את התובעים עו"ד טל רבינוביץ'.

יצוין כי הפקרת אזורי ריצוף סמויים - לפגמים אסתטיים שיהיו נסתרים, כגון: תחת מקרר או תחת ארון מטבח, נדחית בשל העובדה שהדיירים רשאים לבצע בדירתם שינויים אשר בעקבותם מה שנסתר היום - יהיה גלוי מחר. 

דרישתו של מומחה בית המשפט לבצע בדיקת אריחים - נדחתה, מהסיבה שאין אריחים רזרביים הדרושים כדי לבטל ליקויי ריצוף.

האחריות לגבי מצב בו אין אריחים רזרביים, היא על מי שאחראי לקיומם של הליקויים בריצוף, שהצריכו שימוש באריחים רזרביים, או על מי שלא סיפק עודפי אריחים. 

 

טוען סינון...ajaxSpinner