תפריט חיפוש

פסק דין מנומק בעניין שטח חלון

23 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

דיון בנושא - כיצד יש למדוד את שטחו של החלון?

מדובר בת"א 32466-05-13 דובינין נ' עמרם אברהם, בית משפט השלום בחדרה, שופט: אמיר סלאמה.

חוות הדעת מטעם התביעה נערכה על ידי, ובה קבעתי כי לגבי חלון, ושטחו הנדרש על פי התקנות, יש למדוד את שטח החלון על פי השטח המאפשר כניסת אוויר, וזאת מהטעם שבסעיף 2.01 לתקנות התכנון והבניה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות] תש"ל – 1970, התוספת השנייה, נקבע כי ייעודו של החלון הוא להחדיר לדירה אור ואוויר.

בבדיקת שטח מעבר אוויר דרך חלון חדר האמבטיה, התקבל שטח של 0.2116 מ"ר, שהוא קטן באופן משמעותי מהשטח המינימלי הדרוש על פי תקנה 2.21 - שהוא 0.3 מ"ר. [ההפרש הוא 29%].

הנימוק לכך ברור - מה יועילו לאוורור, רכיבים בחלון שאינם מעבירים אויר?!

 

בית המשפט פסק ונימק (ההדגשה לא במקור): 

"61. המחלוקת בעניין זה נוגעת לשיטת המדידה של פתח האוורור בחלון. האם יש למדוד את שטח האוורור לפי פתח המשקופים, או לפי פתחי הבניה.

כעולה מחוות דעת המומחה, ["המומחה" הוא זה אשר התמנה ע"י בית המשפט, המהנדס צבי רון - אב"ע], אם מודדים את שטח החלון לפי פתחי הבניה (כלומר לפני שהוכנסו משקופים), מתקבל שטח של 0.354 מ"ר (העומד בדרישות התקנות).

אם מודדים את שטח החלון לפי הפתח שנוצר לאחר הנחת המשקופים, מתקבל שטח של 0.2116 מ"ר, נמוך מדרישת התקנות.

התובע סבור שיש למדוד לפי השטח המתקבל לאחר הנחת המשקופים, והנתבעת סבורה שיש לבצע את המדידה לפי פתחי הבניה. 

62. סבורני שהצדק עם התובע בעניין זה. מטרת מתקין התקן היתה להבטיח שטח אוורור מינימלי, כלומר, שטח שדרכו יכול לעבור אוויר.

ברי כי אוויר אינו יכול לעבור דרך משקופים, ולכן לא ניתן להתעלם מהשטח שתופשים המשקופים עת באים לקבוע האם שטח האוורור עומד בדרישות התקנות.

טול לדוגמא מצב קיצוני, בו מסיבה כלשהי קבלן בונה חלון עם פתחי בניה מעל הנדרש, אך מניח משקופים החוסמים כמעט לחלוטין את כניסת האוויר..."

בשולי הדברים, יצוין כי בשטחו של חלון [לצורך בירור התאמה לדרישת התקנות] - לא נלקח שום  שטח שלא מעביר אוויר, ובכלל זה, חלון כנף על כנף - שטחו ייחשב לפי שטח מעבר אוויר במצב בו כנף אחת פתוחה (זהו המצב למעבר מרבי של אוויר). 

עוד יצוין, כי המקרה הנדון בתיק זה, ממחיש עד כמה חשוב לבדוק את שטח מעבר אוויר ולא להסתפק ב"מדידת בבנייה" – לאור ההפרש הרב בין שתי מדידות אלו – השטח בבנייה הוא 0.354 מ"ר, ואילו שטח מעבר אוויר רק 0.2116 מ"ר.

ידוע לי כי ישנן פסיקות לכאן ולכאן בסוגיה זו, לרבות בערכאות יותר גבוהות, אולם מהבחינה התכנונית, האמור בפסק דין דובינין הוא ראוי ונכון, ובאימוץ גישה זו הנכונה מבחינת תכנון, אין סתירה עם שום תקן או תקנה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner