תפריט חיפוש

אוורור מחסן

13 אפריל, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

סוגיית אוורור המחסן היא חשובה לדיירים, המאחסנים במחסן פריטים שונים, המעלים עובש באין אוורור בו.

במחסנים רבים המוצמדים לדירות מגורים, האוורור הקיים הוא באמצעות שורות של חריצים בדלת,  ולרוב יש בכך פגם כפול:

א. האוורור אינו אל אויר חוץ, אלא אל פרוזדור המחסנים שהוא חלל מקורה. גם כאשר הפרוזדור מאוורר, ע"י חלון או ע"י מפוח, המצב של המחסן שבו מסתפקים באוורור אל הפרוזדור ולא אל אויר חוץ - הוא מצב לא תקין מבחינת אוורור.

ב. השטח המצטבר של האוורור הוא מכפלת מספר השורות של החריצים, ברוחב החריץ ובאורכו, ולרוב שטח זה קטן מהשטח המינימלי הנדרש למטרת אוורור בתקנות, ממזווה או מחדר שירות; 10% משטח החדר, או 0.3 מ"ר, הגדול מבניהם.

בכל מקרה, אין מקום להתעלם משטח האוורור בפועל, הוא השטח הפתוח לחדירת אויר למחסן.

ראה בעניין זה ת"א 58583-02-19 נחום ואח' נ' כהן יעקב - עבודות הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ בית משפט השלום בחיפה, שופטת: אפרת קריב, פסק דין מיום 10.04.2023 - בפסק דין זה, נטען ע"י מומחה בית המשפט המהנדס צבי שפי, כי שטח המחסן הוא 4.27 מ"ר, ושטח הפתח הוא 0.51 מ"ר - כלומר - מעל 10%, ולכן רמת האוורור של המחסן סבירה (לכאורה) ועונה על דרישות התקנות.

התובעים טענו כי שטח האוורור בפועל הוא קטן בהפרש רב מהדרישה, עד כדי שטח אוורור שלא מספק אוורור למחסן, והפתרון כפי שננקט במקרה זה של ניצול "שטח הפתח" באופן חלקי ע"י חריצים - אינו פתרון העונה לדרישות האוורור על פי התקנות (10%). (חישוב סכום שטחי החריצים - נותן שטח מעבר אויר, שהוא קטן בהפרש רב מדרישת המינימום לאוורור המחסן, ועל כך לא היו חילוקי דעות).

המומחה לא התייחס כלל לאוורור המחסן, אלא רק לפתח שהוכן למטרה זו - שבתוכו הותקנו חריצי אוורור...

לפיכך דחה ביהמ"ש את דעתו של מומחה ביהמ"ש, ופסק לתובעים פיצוי לפי עלות התקנת אוורור ממש.

להלן ציטוט רלוונטי:

"51. סעיף 37 לחוות הדעת:

הטענה היא כי שטח המחסן הינו 3.9 מ"ר ולפיכך כחדר שירות דרוש שיהיה בו חלון;

המומחה בחוות דעתו קבע כי:

"בבדיקותיי נמצא ששטח המחסן 4.27 מ"ר (2.26 מ' X 1.89 מ'), ושטח הפתח בקיר לחלון הינו 0.51 מ"ר (99 ס"מ X 52 ס"מ). לפי נתונים אלה - % שטח החלון ביחס לשטח הרצפה הינו 12%>10% מכאן שגודל הפתח תקין. עלי לציין שבהתאם לתקנות התכנון - שטח החלון נקבע לפי שטח הפתח בו מותקן החלון. (ראה סעיף 2.01 בתוספת השנייה בתקנות התכנון והבנייה). אין כאן ליקוי".

התובעים בסיכומיהם, מצרפים את התמונה של דלת המחסן ובה חריצים אשר לשיטתם, לא יכולים להוות אוורור למחסן; בנוסף, מפנים לחקירת המומחה כדלקמן: (עמ' 13 משו' 10 ועד עמ' 14 שו' 7):

ש: מפנה אותך לחוות דעתך המעודכנת מיום 7.6.21. מבקשת שגם חוות הדעת הקודמת (בן עזרא) תהא פתוחה, החל מע' 143. מפנה אותך לסעיף 37 בחווה"ד של בן עזרא בעמ' 25 לחווה"ד מטעמו. בעניין שטח המחסן. מהו שטח האוורור אותו אתה מדדת?

ת: מדדתי את הפתח בבנייה, כפי שהחוק מגדיר.

ש: יש שם דלת מחסן, ולא חלון. בדלת המחסן יש עשרות שלבים קטנים, חריצים שהרווח שדרכו חודר האוויר מילימטרים ספורים בין חריץ לחריץ, בכל חריץ?

ת: אני יודע את הטענה הזו, שחוזרת כבר 25 שנים. לא חישבתי את שטח האוורור, כי זה לא מה שנשאלתי. נשאלתי בחוות דעתי האם מדובר בחלון תקני או לא תקני. נתתי את נתוני שטח המחסן, את נתוני שטח החלון, ברוטו, שהוא 12 אחוזים ויותר מעשרה אחוזים. לפי החוק לא מודדים את הרווח בין הזכוכיות אלא את סה"כ ברוטו. אני מסכים שזה לא הגיוני אך זה החוק.

ש: תאשר לי שכשכתבת בסעיף 37 לחווה"ד דעתך כי שטח הפתח בקיר לחלון הוא... טעית. מכיוון, שלא מדובר בפתח בקיר אלא בדלת.

ת: אז אולי זו כי עבר זמן, אבל לקחתי את הפתח ברוטו. לא את המסגרת הנוספת ולא את העובי של הזכוכיות.

ש: מציגה לך את תמונת הדלת בה מדובר, מתוך עמ' 13 לתצהיר התובע. סעיף 70 לתצהיר. על מנת לרענן את זיכרונך, זאת דלת המחסן. היית בשטח  וכרגע אמרת שאינך זוכר.

ת: זו טעות במילה קיר. דיברתי על הפתח ברוטו. רוח התקינה בתקנות התכנון של כל חלון, לא מדובר בנטו האוויר של השטח שנכנס, אלא בפתח עצמו שהוכן עבור החלון.

ש: תאשר לי שמדובר ב-17 חריצים שדרכם חודר האוויר?

ת: אני לא ספרתי אותם.

ש: האם אתה מדדת את רוחב החריצים דרכם חודר האוויר?

ת: לא.

ש: בהנחה, שביהמ"ש לא יקבל את עמדתך המשפטית באשר לפרשנות תקנה 2.01 לתקנות, אשר כלל לא חלה בענייננו, ולא נטען שהיא חלה, האם העלות בה נקב מומחה התובעים בסך 1,500 ₪ לפני מע"מ עבור התקנת וונטה על מנת לאוורר את החדר כדבעי, סבירה בעיניך, וככל שלא, מהי העלות ?

ת: הסכום סביר. יכול להיות 1,200-1,500 ₪ עם העבודה ועם הכול. זה סביר.

 

המומחה בחוות דעתו קובע כי שטח הפתח לחלון תקין; מעיון בתמונה אשר צורפה לסיכומי התובעים ותצהיר התובע, עולה כי ישנה דלת עם חריצים. אין חולק כי החריצים הם האוורור היחיד וכי אין פתח חלון.

בנוסף, בחקירת המומחה, כאמור לעיל הוא טוען כי ייתכן ומדובר בטעות כאשר השתמש במילה קיר, טען כי הוא לא ספר את החריצים ולא התייחס לאוורור המחסן אלא רק לפתח שהוכן בדלת;

על פי הפסיקה שהובאה על ידי התובעים, הן בת"א 231-95 משה ונילי אבן חן נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (נבו 29.12.2003), והן בת"א (חיפה) 19364-01 יעקובוביץ אבי נ' מבני גרניט י.פ בע"מ (נבו 11.01.2005), גם מחסן, על פי התקנות, זקוק לאוורור, ומשכך, חלות עליו התקנות החלות על אוורור. אוסיף כי על פי הפסיקה, תכלית התקנה היא שיכנס לחדר כמות מספקת של אור ואוורור (וראו ת"א (שלום ת"א) 46736-05-19 עדנה בירנבוים נ' אשדר ייזום ובנייה (1997) בע"מ (נבו 22.08.2021)) ולפיכך איני מקבלת את האמור בחוות דעת המומחה ובעדותו - שכן המומחה הודה כי הוא לא התייחס לאוורור המחסן אלא רק לפתח שהוכן, ובכך אין די לאוורור המחסן. על כן אני פוסקת פריט זה סך של 1,200 ₪ לצורך התקנת וונטה - כפי שהעריך המומחה בחקירתו".

יובהר, כי בית המשפט הסתמך על כך שהמומחה מטעמו לא בדק מהו שטח האוורור בפועל, שהותקן בתוך ההכנה של החלון; נושא זה חייב להיבדק, טרם הסקת מסקנה כלשהי לגבי האוורור, וזאת גם על פי רע"א 6215/22 יונתן מילר נ' החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ, בית המשפט העליון, שופט: נועם סולברג.

ביהמ"ש העליון הכשיר חלון כע"כ (שבו חצי מהמפתח שהוכן עבור החלון - סגור ע"י אחד משני האגפים), אולם גם ציין במפורש כי "התקנות יכולות להבטיח, לכל היותר, את קיומו של פתח בקיר שיהיה בגודל מספק, כך שתתאפשר התקנת חלון נאות בעתיד";

כיצד ניתן להבטיח "התקנת חלון נאות" - ולקבוע שהוא נאות מהבחינה המדוברת (אוורור) - במצב בו לא נבדק כלל שטח האוורור, ע"י מומחה בית המשפט?!

כאשר הפתח בקיר גדול מלכתחילה מהדרישה שבתקנות, לא מן הנמנע כי בעת התקנת חלון בפתח כזה - יהיה החלון עם שטח מעבר אוויר התואם את דרישת התקנות בעניין האוורור.

גילוי נאות: מומחה התביעה בתיק זה היה מחבר המאמר, וב"כ התביעה - עו"ד טל רבינוביץ'.

טוען סינון...ajaxSpinner