תפריט חיפוש

דמקה לארבעה

9 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

להלן מובא מאמר חשיבה שנכלל בספר "שיעור חופשי חדש" העומד לראות אור - מצוי עתה בשלבי עריכה:

כפרק אחרון בספר, מוצע להכין משחק חשיבתי, שהופק על סמך המצאה של המחבר על ידי חב' "גומגנט" בעבר, והוא עשוי לרתק "שחקנים" גם כיום.

ראשית דבר, הכן את לוח המשחק, שהוא כלוח דמקה, אך, בגודל אחר, כפי שמבאר בשרטוט העליון. 

עתה, הכן את כלי המשחק - דרושים 4 צבעים שונים של כלי משחק שאפשר להכינם מקרטון, כפתורים או פקקים, ולהלן בציור התחתון אופן סידורם של הכלים על גבי לוח המשחק בתנאי פתיחה.

המשחק דומה למשחק הדמקה הרגיל, עם השינויים המתבקשים - ראשית, לוח המשחק גדול יותר, שנית - במקום "שחור ולבן" לשני השחקנים, כאן ישנם ארבעה צבעים - נניח: ורוד, ירוק, כחול, צהוב - ל-4 שחקנים.

שלישית, המחשק מיועד לארבעה משתתפים - לפי חלוקת כלי המשחק וצבעיהם.

כללי המשחק:

מותרים צעדים כמו בדמקה - הצהובים בכיוון מלמעלה כלפי מטה, הורודים מימין לשמאל, הירוקים משמאל לימין, והכחולים מלמטה למעלה.

"דמקה" מתקבלת כשמשתתף מצליח להגיע עם כלי משחק שלו לשורה הנגדית.

מוצע לאפשר הורדת גלי יריב בכל כיוון - גם אחורנית, וניתן בו זמנית בהמשך מהלך אחד להוריד כלי יריבים אחדים, ככל שהדבר מתאפשר.

מי ששורד אחרון, הוא המנצח.

מיותר לציין כי המשחק מפתח את כושר החשיבה, והמורכבות שלו עקב ריבוי המשתתפים - יוצרת אתגר מעניין.

חשוב לקבוע את כל הכללים מראש; מוצע להכין דף מודפס עם כל כללי המשחק.

טוען סינון...ajaxSpinner