תפריט חיפוש

דלתות ארונות שירות

22 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האם דין דלת ארון שירות במבנה ציבורי, כדין דלת כניסה לחדר מבחינת חסימה של מעבר או פרוזדור?

על פי תקנה 3.2.1.10, יש דרישה לגבי בניין ציבורי, כי דלתות הנפתחות כלפי
הפרוזדור, במהלך הפתיחה ישאירו מרווח מעבר מקצה אגף הדלת ועד הקיר הנגדי,
שרוחבו לפחות חצי מרוחב הפרוזדור הנדרש.
להלן תיאור הדרישה על פי תרשים 3.2.1.10 א' בתקנות:
  
המטרה של התקנה היא למניעת חסימה, ובגוף התקנה אין קביעה באיזו דלת מדובר.
יכולה לעלות טענה כי האמור לעיל לא חל לגבי דלתות של ארונות שירות, אולם אין
בסיס לטענה כזו, וכן למי שנחסם לא חשוב סוג הדלת החוסמת.
מהבחינה התכנונית, התפקודית, חסימה של פרוזדור על ידי דלת כניסה אל חדר
מדרגות, או: אל חדר עגלות - כמוה כחסימה של הפרוזדור על ידי דלת ארון חשמל או
על ידי דלת ארון כיבוי אש.
אם התקנה מכוונת רק לדלתות שמשרתות מעבר בני אדם, ולא דלתות ארונות
שירות, ניתן ללמוד על הדרישה בהסתמך על גזירה שווה ולהסיק כי הדרישה חלה גם
על ארונות שירות, כי חסימה - היא חסימה.
ניתן ללמוד על מבנה ארון שירות, מתוך תקן 22061 משנת 2009, שנושאו "גלגילון
לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות".
בסעיף 4.5 ס"ק 4.5.4, רשום:
  
"דלתות הארונות ייפתחו בזווית של 170 מעלות מינימום, והן יאפשרו לזרנוק לצאת בחופשיות בכל כיוון".
  
מדובר בהתקנה אינה בצפיפות, המאפשרת הפעלת הציוד לכיבוי אש.
טוען סינון...ajaxSpinner