תפריט חיפוש

חיפוי חוץ: סיכונים

6 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הבעייתיות בחיפויי אבן ידועה, והסיכון - כאשר מתגלית אי התאמה - הוא רב.

הבעייתיות בחיפויי אבן ידועה - והיא קיימת בכל סוגי החיפוי, בכל שיטות הקיבוע.

שיטות קיבוע האבן לקיר הרקע, הן מפורטות במפמ"כ 378 ובסדרת התקנים 2378.

כאשר ישנה אי התאמה לתקנים החלים, עלולות להיגרם תקלות ועלולים להיווצר כשלים, המתגלים ונחשפים כשמבצעים בדיקות ע"י מעבדה מאושרת, לטיב החיפוי ולשיטת הקיבוע.

הסיכון כשמתגלית אי התאמה הוא רב - אבן הנושרת מבניין עלולה לגרום נזק ברכוש ובנפש. לפעמים, כדי לתקן תיקון שמשמעותו יצירת התאמה לדרישות התקנים - הדרך היא לבצע החלפת החיפוי בשלמותו, פעולה מורכבת ומרתיעה, יקרה ובעלת השלכות על שגרת החיים של הדיירים.

החלפת החיפוי החיצוני בבניין מגורים גורמת לרעש, פגיעה בפרטיות, אבק, צורך בסגירת פתחי חוץ, סיכון לחדירת רטיבות ואף חומרי בניין לדירות, ונזקים נוספים למשך כל תקופת ביצוע העבודות. בשל כך, יש היגיון רב בנטישת הדירה לתקופת התיקונים.

יחד עם זאת, הימנעות מהטיפול במעטפת הבניין - עלולה לגרום לנזק, כמתואר ברישא של הנאמר כאן.

הטענה כי ביצוע העבודות של החלפת חיפויי אבן אינו סביר - נדחית, ויצוין כי פתרון מסוג זה לא רק נכתב, אלא גם מבוצע באתרי מגורים. לדוגמא - צילום באמצע ביצוע העבודות של בניין רב קומות בירושלים - תכנון החלפת האבן נעשה ע"י משרדו של מחבר המאמר כאן.

טוען סינון...ajaxSpinner