תפריט חיפוש

מעקים: הסיכון בפינות מעקה המרפסת

20 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בפרק זה לא תהיה התייחסות לשאלה, האם מדרך אופקי, שעומקו 2 ס"מ, מהווה מדרגה אפקטיבית היוצרת סיכון (על פי המשתמע מתוך תקן 6250), או שרק מדרך בן 4.5 ס"מ ויותר יוצר סיכון (לפי תקן 1142).

תשומת הלב מופנית כאן, לסיכון המוגבר שנוצר בפינות המעקה.

מדובר במעקה בנוי עם גימור שיש, ועליו מעקה קל מזכוכית הנתונה במסגרת אלומיניום.

המידה היוצרת סיכון היא - נניח - X, ולהלן בדיקה האם מעקה עם משטח דריכה קטן מ-X - הוא באמת בטיחותי ולא מסוכן לשימוש, בהינתן שהמידה הגבולית היא כאמור - X.

נבדוק מה קורה בפינת המעקה. אגב, דין פינה פנימית הוא כדין פינה חיצונית במבחן זה.

ראה להלן תרשים לדוגמא.

עינינו הרואות כי במעקה בו שיעור הבליטה (המדרך) הוא X, בפינות מתקבל ערך יותר גדול של מדרך ב-41% - מתקבל רוחב אופקי לדריכה של 1.41X...

לדוגמא,  כשרוחב  המדרך  הוא 4  ס"מ - בפינת  המעקה, המידה  האלכסונית Y  תהיה: 5.64 ס"מ = 4 * 1.41, מידה המהווה אי התאמה וסיכון למשתמש.

כלומר, אם הקריטריון לסיכון הוא רוחב בליטה X, הרי בפינות המעקה שלאורכו יש שמירה על רוחב מדרך תקין (X) - יש משטחי דריכה אופקיים גדולים פי 1.41 מ-X, היוצרים סיכון למשתמש, ואי התאמה לתקן.

טוען סינון...ajaxSpinner