תפריט חיפוש

טעות - לעולם חוזר

10 יולי, 2023

במסמכים שונים, בעיקר אלה הכוללים חישובים חשבוניים, מופיעה הערת שוליים: "טל"ח" - או ללא קיצור - "טעות לעולם חוזרת".

כוונת הדברים היא, כי כשמבצעים פעולות חשבוניות מרובות - תמיד אפשר שתהיה בהם טעות, שכן, טעות - לעולם קיימת, וחוזרת.
הסימון הנ"ל ומשמעותו פופולאריים בחשבונות בנקים, ברשימות כמויות, בסיכומים של כמויות ציוד ומלאי ועוד ועוד.
אלא שבטעות יסודו.
מקור הביטוי הוא בגמרא - ועניינו ביטול מכירה שנעשתה בהונאה (בבא מציעא, נ', ב').
במסגרת התפילות וקריאת התורה, מקובלת ההוראה לחזן, כי אם הוא טועה בקריאת התורה - לעולם חוזר (ומתקן את שגיאתו).
כלל זה נמצא גם בכתבי הרמב"ם - לגבי תפילת שליח ציבור - "שאם טעה בה (בתפילה שהתפלל בקול רם) לעולם חוזר" (משנה תורה, אהבה, י', ב').

 

טוען סינון...ajaxSpinner