תפריט חיפוש

רטיבות: סוף מעשה במחשבה תחילה

25 יולי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מדובר בת"א 33958-11-10 ברי איצקין ואח' נ' רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, שופט: יאיר דלוגין, פסק דין חלקי מיום כ"ב באלול תשע"ג, 28 לאוגוסט 2013.

 אם נתחיל מהסוף, הרי הנתבעת חויבה במתן פיצוי בסך 359,596 ₪ ובתוספת 70,800 שכ"ט עו"ד ועוד החזר הוצאות, ובנוסף, בביצוע בפועל של התיקונים בדירה...

במישור העקרוני, מדובר בדירת מגורים, פנטהאוז בקומה העליונה של מבנה מגורים ברמת אביב.

הדירה הייתה לקויה בחדירת רטיבות לתוכה ובמעברי רטיבות כדלקמן:

   1.  מעברי רטיבות מחדרי השירות  שבדירה אל יתר חלקי הדירה, והרטבת חול המילוי תחת הריצוף,

        בכל שטח הדירה.

   2.  חדירת רטיבות דרך פתחי החלונות, שנקבעו בהם אדנים בניגוד לכללי המקצוע.

   3.  חדירת רטיבות משטח המרפסת הפתוחה.

   4.  חדירת רטיבות מהרכוש המשותף במרכז הבניין - מפיר צנרת בחדר המדרגות.

   5.  חדירת רטיבות מגג הבניין.

הרטיבות שחדרה לדירה ממוקדים רבים ושונים גרמה לכתמי עובש שחור, אפור, חום וצהוב בקירות פנים וחוץ בדירה, להתפוררות צבע וטיח מהקירות, לסימני רטיבות בין מישקי האריחים; תופעת לוואי הייתה פגיעה במערכת החשמל והשבתתה.

את הדירה בדקו מומחים רבים, ויש לציין במיוחד את חוות דעתו המלומדת של המהנדס רפאל גיל מטעם הנתבעת, אשר קבע כי אכן יש ליקויי רטיבות בדירה, אך... הוא העריך את עלות תיקונם בסך 6,500 ₪ בלבד...

גם המומחה חיט יצחק (מומחה בית המשפט) מזער את עלויות תיקוני הליקויים בדירה והעמידם על סכום של 34,375 ₪ בלבד - סכום רחוק מהעלויות של ביטול הליקויים בפועל.

המומחה חיט הציע, כי תחילה יטופל חדר השירותים בדירה אשר מתוך שטחו יש מעברי רטיבות, ואחר כך - ייבחן מצבה של הדירה שוב. לאמור, המומחה חיט הבין מלכתחילה כי בהיקף כספי של 34,374 ₪ כפי שקבע - אין שום וודאות שהליקויים יתוקנו, ויהיה צורך להמשיך ולעקוב אחר מוקדי רטיבות בדירה, ולתקן מעת לעת.

הצעה זו מתאימה לאתר בניה ואינה מתאימה לדירת מגורים. יובהר ויודגש כי דירת מגורים מאוכלסת אינה צריכה להוות זירת ניסויים, וכי פתרון איטום צריך להיות פתרון סופי ולא פתרון בשלבים, פתרון כולל ולא חלקי, פתרון וודאי ולא פתרון המושתת על ניסוי וטעייה. פתרון נאות מבחינת איטום, לא אמור להשאיר את הדיירים בסיכון ובמצב של אי וודאות, בנוגע להופעת רטיבות בדירה לאחר תום התיקונים, בגלל שהמומחה לא קלע בהנחותיו למקורות הרטיבות, או בגלל שהמומחה ניסה לחסוך בהוצאות, על חשבון רווחת הדיירים.

גם בית המשפט דחה את הפתרון החלקי והבלתי סופי שהובא בחוות דעתו של המהנדס חיט, מומחה ביהמ"ש, ונפסק כי ימונה מומחה אחר שיכין מפרטי ביצוע לפתרון איטום כולל בדירה וזאת מבלי להיות כפוף לחוות דעתו של יצחק חיט, בשל מום זה שנפל בה.

אומנם בית המשפט התייחס בזהירות למעמדו הרם של מומחה בית המשפט, המהנדס חיט, אך חוות דעתו לא התקבלה כבסיס להתוויית הדרך לביטול הליקויים בפועל בדירה.

כאן המקום לציין כי מומחים רבים רואים בטעות את מינוים ואת תפקידם כמומחי בית המשפט - כתפקיד לתת חוות דעת לצורך פסק דין, ולא לצורך ביטול הליקויים.

לו היה בית המשפט הנכבד מתייחס לחוות הדעת של המומחה שמינה מטעמו כחוות דעת לצורך פסק דין, דבר שלמרבה הצער קורה לא אחת, היה נכתב בפסק הדין משהו מעין זה:

"מומחה בית משפוט מונה כמומחה ניטראלי וחוות דעתו היא אובייקטיבית ונטולת פניות. על סמך פסיקה ענפה, יש להעדיף את חוו"ד של מומחה ביהמ"ש על פני חוות דעת צד לדיון. חוות הדעת של מומחי התובעים מופרזות, ועל כן ייפסק פיצוי לתובעים בפריט זה בהתאם לקביעתו המאוזנת של מומחה בית המשפט".

 

אין זה, כמובן, ציטוט מפסק הדין הנ"ל, או מכל פסק דין אחר, אלא המחשה של המצב בו נתון בדרך כלל התובע במאבקו לקבלת דירה יבשה ותקינה, ושל המשוכות הגבוהות אשר עליו לעבור.

כאמור, בית המשפט במקרה זה שקל את ליקויי הרטיבות לעניינם, וכיוון לכך שבסופו של יום תהיה דירת התובע יבשה ותקינה.

בית המשפט קבע כי הסוגיה האם לבצע פתרון כולל או לבכר הליכה בתלם של ניסוי וטעייה היא אינה בתחום המומחיות של המומחה והיא כולה נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט!!

להלן ציטוט:

"כאן המקום לציין כי השאלה, האם לבצע פתרון כולל או פתרון בשלבים, היא מסורה באופן מובהק לביהמ"ש וכלל איננה נתונה להכרעתו של מומחה מקצועי. על המומחה המקצועי, מהנדס במקרה שלפנינו, להביא בפני ביהמ"ש את כל הפרטים הנוגעים לאופן ביצוע העבודות על פי שתי האופציות, את משך התיקון ואת הסיכוי והסיכון שקיים בכל אופציה מבחינת מתן פתרון סופי לליקויים".

 

לאמור, חוות דעתו של מומחה בית המשפט (המהנדס יצחק חיט) לא נסתרה מטעמים מקצועיים, אלא נסתרה מטעמים משפטיים.

לצורך ביצוע התיקונים הכוללים מונה האדריכל אדוורדו ביטלמן והוראות מינויו ותפקידו כללו הכנת מפרטי ביצוע.

מפרטי ביצוע מוקדמים - הם המחשבה הנדרשת בטרם המעשה.

המומחה אמור להתוות את דרך הטיפול בבעיה הניצבת לפתחו ולא לאמוד את הסכום הכולל תוך קציבת אומדן באוויר ללא בסיס, ללא מחשבה וללא חישובים. רק כאשר אין בידי המומחה המידע הנדרש, הוא רשאי לאמוד את עלות התיקון ללא חישוב, וזאת אולי על מנת לגרום שהמידע החסר יומצא לו לאחר מכן.  אומדן זה חייב להיערך בזהירות רבה.

כאמור, הסכום שנפסק ע"י בית המשפט כפיצוי לתובעים (לא כולל עלויות תיקונים והוצאות), עמד על סך של 358,596 ₪ - לשם השוואה: פי 55 מהסכום אותו העריך המהנדס רפי גיל כעלות התיקונים, ופי 10 מהערכתו המצומצמת והחלקית של מומחה בית המשפט יצחק חיט.

 

טוען סינון...ajaxSpinner