תפריט חיפוש

דלתות עץ, עמידות בתנאי רטיבות

19 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

דלת עץ רגילה, אינה עמידה בתנאי רטיבות ועלולה להיפגע עקב ספיגת מים.

בדירת מגורים יש אזורים יבשים, כגון: חדרי שינה וסלון, ויש אזורים רטובים - כגון: חדרי שירותים ומרפסות.

אין ספק שנדרשת התאמה בין סוג הדלת לייעודה; לאזור רטוב - נדרשת דלת העומדת בתנאי רטיבות.

ראשית דבר, צריך להגדיר מהו אזור רטוב בדירה.

                                                                           ---*---

מרפסות: דין מרפסת ללא גג, כדין מרפסת מקורה, ושתיהן מהוות אזור רטוב בדירה. הטעם לכך הוא, שהגג אינו מונע חדירת מים לחלל המרפסת - וזאת לא בגלל שהגג דולף, אלא בגלל שגשם מלווה לעיתים ברוחות, והרוח מטה את הגשם שיורד באלכסון ונכנס למרפסת.

שמא רק מרפסות בכיוון הגשם ייחשבו כאזור רטוב?!

התשובה לכך ע"י בית המשפט המחוזי בחיפה, בהרכב של 3 שופטים; להלן ציטוט:

"ב.   באשר לטענת ב"כ המוכרת בקשר לקביעת המהנדס בן-עזרא בסעיף 14 לחוות דעתו ת/1, הרי שאין מחלוקת בין המהנדסים שמסגרת התריס הורכבה על טיח מותז (שפריץ).

המחלוקת ביניהם נסבה בשאלה אם צורת הרכבה שכזו גורמת לחדירת מים ואויר אם לאו. בעוד שהמהנדס בן-עזרא חווה דעתו לחיוב שלל עמיתו, המהנדס טיגרמן, את חדירת המים ומסביר בעדותו - ע' 14 המודפס - כי "מזרח זה לא כיוון הגשם" ולכן אין חדירת מים ואין אף סימנים לחדירה שכזו. דעתו של המהנדס בן-עזרא היא - ע' 98 המודפס - כי אז אין קשר בין כיוון המרפסת לחדירת או אי חדירת מים לעניין הביצוע הנאות של עבודה זו. המהנדס טיגרמן מתעלם בחוות דעתו נ/1 ובעדותו מקביעתו של המהנדס בן-עזרא כי בניה שכזו היא פגומה מעצם טיבה, ומחייבת את התיקון שהוצע על ידו, וזאת ללא קשר עם חדירת מים או אי חדירתם. גם תריס שאינו מחדיר מים צריך להיות בנוי כראוי. מה גם שלא הובאה כל ראיה מטעם המוכרת לטענה כי מצד מזרח אין גשם. אין לקבל השגתו זו של ב"כ המוכרת".

[ע"א 86/86 אחד העם שפירא בע"מ נ' לשם אריה ורבקה, פס"מ תשמ"ח 1 (3), שופטים: מלכיאל סלוצקי, חנוך אריאל, יוסף מרגלית].

לאמור, בניה תקינה לא צריכה לתת הגנה לדיירים רק מפני רוחות בכיוון מסוים.

כן ראה תקן 1752.1 "מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום" מספטמבר 2013, סעיף 1.1 הקובע לאמור:

"1.1    חלות התקן

  תקן זה דן בתשתית לאיטום (ראו הגדרה 1.3.1) של גגות שטוחים עשויים בטון מזויין, לרבות מרפסות (להלן: גגות)".

לא במקרה, אין הפרדה בין מרפסות מקורות לבין מרפסות שאינן מקורות בתקן הנ"ל; מבחינת רטיבות, דינן אחד.

                                                                           ---*---

חדרי שירות בדירה: קיימות גישות שונות ביחס להגדרת חדר בדירה כחדר רטוב.

אפשר וראוי ללמוד מהו חדר רטוב מתוך "מפרט לבניית חדרים רטובים במרחבים מוגנים" (ינואר 2009) - פרסום טכני של פיקוד העורף:

"1. הגדרות:

א. "מרחב מוגן" - מקלט במתכונת מרחב הבנוי בתוך מעטפת המבנה, המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן עפ"י תקנות פקע"ר (פיקוד העורף).

ב. "חדר רטוב" - חדר המשמש לשירותים, לאמבטיה, למקלחת או לחדר כביסה".

ראה גם תקן 1924 - מחיצות, חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס, להלן תקן 1924 סעיף 1.2.24 [כולל תיקון] - ראה גם ציטוט:

"חדר רטוב ורכיבים רטובים:

חדר אמבטיה, מקלחת, שירותים, קיר כיור מטבח, קיר כיור כביסה, או חלל אחר שמשתמשים בו במערכת מים היוצרת סביבה רטובה, כאשר החלל מאוורר באמצעים טבעיים כגון חלון או באמצעים מכניים כגון אוורור [וונטה]".

לפי התיקון לסעיף 1.3.24:

"כותרת ההגדרה תישמט, ובמקומה ייכתב חדר רטוב ורכיבים רטובים (להלן: "חדר רטוב"). בשורה הראשונה, לאחר המילה "שירותים" יוסף: קיר כיור מטבח, קיר כיור כביסה".

                                                                           ---*---

לחדרים רטובים ולמרפסות בדירה, נדרשות דלתות שהן עמידות בתנאי רטיבות.

בתקן 23.1-3 דלתות עץ לבודות סובבות, מאוקטובר 1977, יש חלוקה של סוגי דלתות בנושא עמידותן בתנאי רטיבות כדלקמן:

"103.5 - מיון וכינוי לפי תנאי האקלים, שהדלת נתונה בהם:

103.5.1 - דלת עמידה בתנאי רטיבות רגילים - כינוייה "ר" - כגון: דלת חדר מגורים, דלת חדר שינה וכו';

103.5.2 - דלת עמידה בתנאי רטיבות מוגברת - כינוייה "מ" - כגון: דלת כניסה לדירה מחדר מדרגות פתוח;

103.5.3 - דלת עמידה בתנאי רטיבות חמורים - שכינוייה "ח" - כגון: דלת חדר אמבטיה;

103.5.3 - דלת עמידה בתנאי אקלים מיוחדים, כמו גשם, שמש ורוח - שכינוייה "ו" - כגון: דלת חיצונית לא מקורה.

104.  ס י מ ו ן

כל דלת תסומן בפאתה הצדדית, באמצע הקטע שבין הצירים (2), בסימן טבוע, שיכלול את הפרטים שלהלן:

104.1 - שם היצרן או סימנו המסחרי הרשום;

104.2 - תאריך הייצור (חודש, שנה) או צופן, המציין את תאריך הייצור;

104.3 - כינויי הדלת, המורכבים מהכינויים שבסעיפים; 103..4 ו-103.5".

הדלת המתאימה לתנאי רטיבות  כגון דלת חדר אמבטיה - כלולה בסעיף 103.5.3 בתקן (ההדגשה בציטוט לא במקור), סימונה: ח', והסימון צריך להיות טבוע באגף הדלת.

יצרנים שונים אכן הולכים בתלם שהותווה ע"י התקן הנ"ל, ומטביעים סימון ברור על אגפי הדלתות, כדי שהציבור יוכל להבדיל בין דלת המתאימה לחדר אמבטיה או דלת המתאימה לחדר שינה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner