תפריט חיפוש

דירה - הגדרה ותכולה לפי תכנית "מחיר למשתכן"

12 דצמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הגדרת דירה על פי התקנות, ותכולת דירה על פי תכנית "מחיר למשתכן".

"דירת מגורים" מוגדרת בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970, תקנה מס' 1, כדלקמן:

"חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים".

 הגדרה כללית זו אינה יכולה לעמוד לבדה במטרה לתאר או להגדיר דירה, ויש דרישות נוספות בתקנות הנ"ל לגבי דירה ומרכיביה:

בתוספת השניה לתקנות הנ"ל יש דרישה כי "חדר הנועד למטרה עיקרית" יהיה בגובה של 2.50 מ' לפחות, לפיכך נוסף להגדרת דירה בתקנות תנאי שגובהה לא יפחת מ- 2.50 מ'. (תקנה 2.03).

בתקנה 2.04 יש תנאי כי שטחו של חדר בדירה בת חדר מגורים אחד, יהיה לפחות 14 מ"ר, ורוחבו לפחות 2.6 מ', לפיכך ההגדרה הכללית של דירת מגורים מתרחבת - וההרחבה היא עמידה בתנאי הנ"ל.

-----------*-----------

בתכנון מבני מגורים, ראוי להתחשב בדרישות משרד הבינוי והשיכון החלות על פרוייקט "מחיר למשתכן" כדרישות מינימליות, מהטעם שדרישות אלו באו כדי להציב בפני ציבור יזמי הבניה והקבלנים רף מינימלי לתכנון וביצוע הדירה.

להלן עיקרי הדרישות לגבי דירה בתכנית "מחיר למשתכן": 

  • דירת מגורים תכלול, לכל הפחות: מטבח, פינת אוכל, חדר דיור, חדר/חדרי שינה, חדר/חדרי רחצה/שירותים, פתרון מיגון - מרחב מוגן, מרפסת שירות/ מקום לתליית כביסה.
  • אם הדירה כוללת חדרון - לא יהיה בה יותר מחדרון אחד.
  • שטח מזערי של חדר שינה לא יפחת מ - 9 מ"ר. רוחב החדר לא יפחת מ 2.8 מ'. מדובר בדרישה שהיא שונה מהדרישה שבתקנות - על פי תקנה 2.04 בתוספת השניה - שטח החדר לא יפחת מ- 8 מ"ר ורוחבו לא יפחת מ- 2.6 מ'.
  • שטח מזערי של חדר שינה הורים לא יפחת מ- 11 מ"ר והרוחב לא יפחת מ- 2.9 מ' - גם דרישה זו היא שונה מדרישת התקנות, בהן אין הבדל בין חדר שינה לבין חדר שעינה הורים. שטח החדר המשמש כחדר שינה הורים בתכנית מחיר למשתכן - יורד לכדי 10 מ"ר ורוחבו המזערי לכדי 2.8 מ' כאשר שטח הדירה 75 מ"ר או פחות. הפחתה זו מותנית בהכללת חדר ארונות או מבואת ארון בגדים שאורכה 2 מ'.
  • בתכנית "מחיר למשתכן" נדרש כי שטח הסלון כולל שטח פינת אוכל יהיה לא פחות מהרשום להלן:

             -       - דירת 3 חדרים או 3.5 חדרים - 21מ"ר.

             -       - דירת 4 חדרים או 4.5 חדרים - 23 מ"ר.

             -       - דירת 5 חדרים או 5.5 חדרים - 25 מ"ר.

             -       - דירת 6 חדרים ומעלה - 26 מ"ר.

             -       - דירה ששטחה עד 75 מ"ר - 18 מ"ר.

             -       - בדירת 4 חדרים ויותר רוחב הסלון לא יפחת מ- 3.6 מ'.

  •  בדירה ששטחה עד 75 מ"ר, תהיה מרפסת שירות ששטחה לא יפחת מ- 2.5 מ"ר ורוחבה לא יפחת מ - 1 מ'. בדירה בעלת 3 חדרים ויותר, תהיה מרפסת שירות ששטחה יהיה בין 2.5 מ"ר ל- 3.5 מ"ר ורוחבה לא יפחת מ- 1.3 מ'. משמע, הדירה חייבת לכלול מרפסת שירות - תנאי שלא כלול בתקנות.
  • מספר וסוג חדרי הרחצה בדירה יהיה כמפורט בטבלה.

המשמעות של התנאים המיוחדים החלים על דירה למשתכן היא מצד אחד דאגה לרמה מינימלית של איכות המגורים, ומצד שני מניעת הפרזה בשטחים של חללים משניים, כדי ליצור רושם מוטעה של דירה גדולה, ללא שימוש פונקציונאלי.

משרד הבינוי והשיכון נתן את הדעת לתכנון הדירה, שנועדה לקבוצת אוכלוסייה בעלת אמצעים מוגבלים, בעלת זכאות ליהנות מתכנית "מחיר למתשכן".

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner