תפריט חיפוש

מפרט לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי סעיף 2 (א) לחוק המכר: דירות תשל"ג 1973, "המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש", ובאשר למפרט, הוא צריך להיות ערוך על פי התנאים והפירוט שבחוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973.

לפעמים, עקב הנסיבות, יכול להיות שהמוכר לא מקפיד על הוראה זו בחוק, מהסיבה שהדירה כבר גמורה, ולכאורה, מה יועיל תאורה לפרטיה?!

גם מומחה עלול לשגות בעניין זה, ולקבוע בחוות דעת מקצועית כי המפרט אינו נדרש.

בית המשפט המחוזי נדרש לעניין המפרט, בע"א 40527-09-21 ביחד עם ע"א 14002-12-21 יונתן מילר ואח' נ' החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ ואח', (ערעור וערעור שכנגד), בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופטים: עינת רביד-אב"ד, נפתלי שילה וגלעד הס.

להלן פסיקתוֹ:

" הכנת מפרט

65. על פי סעיף 2(א) לחוק המכר: "המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש." על פי סעיף 3 לחוק המכר יש לתת מפרט העומד בתנאים ובפירוט המנויים בחוק. החברה צירפה להסכמים עם הדיירים מפרט, שאינו עומד בהוראות הדין.

66. פסק הדין חייב את החברה בסכום של 1,977 ₪ לכל בית "היות והוא (המפרט - ע' ר') לא נערך כנדרש על פי חוק המכר" ( סעיף 12 (ב) לפסק הדין). בית המשפט פסק כך למרות שהמומחה קבע שעניין זה "לא נדרש". בית המשפט גם מצא לנכון לפצות בסכום שהמומחה בתשובה לשאלות ההבהרה העריך כ"עלות הכנת המפרט".

67. החברה ערערה על קביעה זו והסתמכה בעיקר על טענת המומחה שהמפרט אינו נדרש.

68. אכן המומחה מצא שהמפרט "אינו נדרש", ככל הנראה בשל הזמן הרב שחלף מאז חתימת ההסכם ומסירת הבית, אולם למפרט חשיבות לאורך שנים והוא בוודאי בגדר מסמך שהמחוקק ייחסו לו חשיבות מרובה ולכן אי המצאתו או המצאתו שלא בהתאם לנדרש, מהווה אי התאמה שאחראי לה הקבלן.

69. אי הכנת מפרט יוצרת לקבלן "חיסכון בעלויות" (ראו דיון לעיל בסוגיית "גובה הידיות בדלתות", בעיקר בסעיף 25) שהוא משמעותי ולכן היה מקום לפצות את הדיירים, כפי שפוצו, ואין מקום להתערבות בקביעת פסק הדין בסוגיה זו.

70. לפיכך, הערעור בנושא - נדחה."

 

לפיכך, בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי; המפרט נדרש כי יש לו חשיבות לאורך שנים בעיינים שונים ולא רק בנושאים העולים לסדר היום רק סמוך לאחר קבלת הדירה, וגם במצב בו הדירה מוכנה על כל פרטיה, נדרש מפרט הערוך כדין כחלק ממסמכי המכר.

(על פסק דין זה הוגשה רע"א לביהמ"ש העליון - רע"א 6215/22 יונתן מילר ואח' נ' החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ ואח', אך נושא המפרט לא נדון בערעור).

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner