תפריט חיפוש

מישקי הפרדה, מישקי ביניים

23 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מישקי הפרדה ומישקי ביניים דרושים לגבי כל סוגי הריצוף והחיפויים, בשטחים רטובים ובשטחים יבשים, והסיבה לכך נעוצה באיכות הבניה הנדרשת. תפקידם הוא ליצור הפרדה בין סוגי חיפוי ומיקומי חיפויים, למניעת סדיקה ומטעמים אקוסטיים.

להלן הגדרת מישק ביניים על פי סעיף 1.3.11.2 בתקן 1629 משנת 2011 החל על ריצוף טראצו:

"מישק ביניים - מישק התפשטות המתוכנן לשחרור מאמצים במערכת הרצפה"

בתקן 1555.3 החל על ריצוף באריחי קרמיקה, משנת 2012, סעיף 1.3.15.2 - מוצאים אותו נוסח של הגדרה, אולם בתקן 1555.2 משנת 2014 - החל על חיפויי קירות - מוצאים לאותו מונח מקצועי (מישק ביניים) הגדרה אחרת, בסעיף 1.3.18, והיא כדלקמן:

"מישק (התפשטות) ביניים - מישק התפשטות המתוכנן לשחרור מאמצים במערכת החיפוי".

בהמשך התקן 1555.2, בסעיף 4.7.2, מובהר כי מישקי ביניים יתוכננו בעובי 6 מ"מ לפחות במפגשי חיפויי קיר (מקצועות אנכיים) וכן גם במפגשי מישורים שונים בכל שטחי החיפוי.

בציורים מס' 4 ו- 5 מתוארים המיקומים שבהם נדרשים מישקי ביניים ראה תרשים א'.

לתשומת לב, עובי המישקים הנדרש הוא ( לגבי מישקי ביניים) 6 מ"מ, והמילוי יהיה בחומר איטום גמיש.

לגבי מישקי הפרדה, להלן הגדרתם בתקן 1629 סעיף 1.3.12 (התקן חל על ריצוף טראצו):

"מישקי הפרדה - מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי חיפוי שונים".

להלן הגדרת מישקי הפרדה בסעיף 1.3.19 בתקן 1555.3 -

"מישק (התפשטות) הפרדה - מישק התפשטות המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש בין חומרי רגע שוני, או חומרי חיפוי שונים, או במפגש בין מישורים שונים".

לפי סעיף 4.7.3 בתקן הנ"ל יהיו מישקי ההפרדה בעובי 4 מ"מ לפחות.

מישקי ההפרדה ימולאו בחומר איטום גמיש, והם נדרשים לגבי כל סוגי הריצוף והחיפוי במפגש בין ריצוף לפנלים, או בין ריצוף בשטחים יבשים, ובמיקומים נוספים כמפורט בתקנים.

דוגמא למישקי הפרדה בין ריצוף לבין פנלים (ע"פ תקן 1629; אותן דרישות קיימות גם בתקן 1555.3) ראה תרשים ב'.

המישקים נדרשים לשם הפרדה בין רכיבי החיפוי, למניעת תזוזות, וכן גם למטרת שיפור הבידוד האקוסטי - ראה ת"י 1629 מ- 2011 סעיף 4.1.2, להלן ציטוט רלוונטי בעניין זה:

"להבטחת הבידוד האקוסטי יש לוודא, שלא יהיה מגע בין האריחים לשלד המבנה ובין אריחי הרצפה לאריחי השיפולים".

בעניין זה, ראה פסק דין של בית משפט השלום בחיפה – ת"א 18- 51506-03 קירש ואח' נ' ספייס בניה ויזמות בע"מ, שופטת: מעין צור. להלן ציטוט:

"סעיפים 10-11: מישקי הפרדה ומישקי ביניים בחדר אשפה

37. התובעות עותרות לפיצוי בגין אי התקנת מישקי הפרדה, בניגוד לסעיף 4.7.4 לתקן 1555.3 ובגין אי התקנת מישקי ביניים אנכיים, בניגוד לסעיף 4.7.2 לתקן 1555.2.

38. ברלינר קבע בחוות דעתו, כי לא קיים ליקוי באי קיום מישקי הפרדה, הואיל וחדר אשפה אינו כלול בחדרים הרטובים. כמו בן קבע לא קיים ליקוי בהעדר מישקי ביניים.

39. בתשובה לשאלות ההבהרה קבע, כי עלות ביצוע מישקי הפרדה הינה 400 ₪, ועלות ביצוע מישקי ביניים אנכיים הינה 600 ₪.

40. בעדותו הבהיר, כי עלויות אלה מתייחסות לתיקון באמצעות חירוץ מישקים ומילוי [עמ' 5 ש' 3-10]. הוא אישר כי בתיקון כזה תיוותר אי התאמה לתקן 1555.3, שבו נדרש כי מישק ההפרדה יהיה בצורת האות ר': "זה נכון. אי אפשר לעשות מישק בצורת האות ר' בלי לפרק אריחים" [עמ' 5 ש' 18-20].

41. עוד מסר בעדותו, כי לדעתו הדרישה בתקן 1555.2 למישק בעובי 6 מ"מ היא המלצה ולא חובה [עמ' 4 ש' 29].

42. הוא אישר כי לצורך תיקון הכולל פירוק אריחים, העלויות שקבע בן-עזרא הן סבירות [עמ' 5 ש' 11-14 וש' 21-25].

43. התובעות טוענות בסיכומיהן, כי בניגוד לדעת ברלינר, התקנים מחייבים, ויש לתקן באופן התואם את מה שנקבע בהם. הנתבעת אינה חולקת על כך בסיכומיה.

44. אני מקבלת, איפוא, את הטענה, וקובעת כי יש לתקן בהתאם לתקנים, בעלויות שקבע בן עזרא, דהיינו 1600 ₪ ו- 1200 ₪".

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner