תפריט חיפוש

מעליות - וגשר המכביה

12 מרץ, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970, ישנם ערכי מינימום לגבי חללים בדירה - שטח החדר לא יפחת מ- 8 מ"ר; רוחבו לא יפחת מ- 260 ס"מ; ועוד ועוד.

ההגבלות נועדו לכך, שלא יתוכנן חדר שינה במידה פחותה ממינימום מסוים, ולהבדיל מכך - אין הגבלה מקסימלית.

לגבי מעליות, התקנים והתקנות הפוכים - הדרישה היא כי מעלית המיועדת להכיל עד x אנשים, שטחה לא יעלה על y מ"ר.

לכאורה, ממה דאג מחוקק המשנה? שמא דאגתו ניתנה למניעת בזבוז כספי הקבלן/היזם?! מה הטעם ל"הגבלה הפוכה" בעניין שטח מעלית - לעומת הגבלת שטח חדר?!

******

להלן שטחים מינימלים נדרשים עבור חדרים בדירה מתוך תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970: ראה טבלה מס' 1.

להלן טבלה מס' 1 מתוך תקן ישראלי 24 חלק 1 - "מעליות נוסעים ומעליות משא: חלק 1 - מעליות חשמליות": ראה טבלה מס' 2.

אמנם בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970, תקנה 3.8.29.3 מדובר על מידות מינימום לתא המעלית, אך זאת רק במקרה של התקנת מעלית ומעלון בבניין מגורים קיים, שם יש בדרך כלל מצוקת שטח להתקנת המעלית.

********

מחוקק המשנה בא למנוע עומס יתר במעלית. לא די בכך שיהיה שילוט ברור כי המעלית מיועדת להכיל עד 6 אנשים, לדוגמא, אלא יש לתכנן את המעלית באופן שימנע הכלה של מספר גדול של אנשים בתוכה.

אם מאפשרים לבנות מעלית רחבת ידיים ומרווחת, אפ"ע שקיימת מגבלה (נניח עד 6 אנשים) - יש להניח כי הגודל והמרחב יאפשרו בפועל להכיל מספר גדול יותר של עולים ויורדים, ממה שמותר.

מחוקק המשנה דאג לכך, בצדק מבחינת תכנון, כי ככל שיצטופפו במעלית יותר בני אדם מהמותר - הם יחושו באי נוחות חריגה, דבר המסייע לאכיפת החוק, בעוד תכנון מעליות בנדיבות מבחינת השטח הפנימי, ביחס למספר המותר של המשתמשים - מזמין הפרת התקנות.

הפרה מסוג זה היא קריטית, כי מדובר בכוח המתיחה של הכבלים הנושאים את המעלית, בתנאים של עומסים דינמיים עקב התאוצה ועקב התאוטה בתחילת עלייתה של המעלית ולקראת עצירתה (בהתאמה).

**********

באסון גשר המכביה - הגשר קרס תחת עומס מופרז של בני אדם.

ידוע גם שלמרות שהגשר לא היה מיועד למעבר כלי רכב דרכו, עברו דרכו בפועל כלי רכב.

תכנון נכון במקרה זה היה צריך להתחשב במי שלא מציית לשילוט (בין אם היה שילוט ובין אם לא היה), ולמנוע ע"י הקצאת רוחב מוגבל, ויצירת מבוא, שלא מאפשר כניסת כלי רכב אל הגשר - למנוע הפרה של ההוראות.

[בדיוק כמו בתכנון מעליות].

 

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner