תפריט חיפוש

ערר 26/10 אלברט אסבן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון

5 מאי, 2011 |
ועדת ערר מחוזית

מדינת ישראל משרד הפנים - מחוז חיפה וועדת ערר מחוזית

ערר 26/10

אלברט אסבן

העורר

נגד

ועדה מקומית לתכנון ולבניה שומרון

נעמה חיון

המשיבות

החלטה

לאור הודעת מודדי חדרה מיום 7.3.2011, ומאחר והוועדה המקומית לא הגיבה להחלטת מ"מ יו"ר ועדת הערר מיום 23.3.2011, על אף שהמועד לעשות כן חלף, אנו קובעים כי הערר מתקבל באופן שבו לא ניתן להתיר את הבנייה, אלא באם תפורסם הקלה, וזו תישקל כאילו לא בוצעה הבנייה בפועל (דהיינו, הבחינה תהיה של בקשה להקמת קיר, כאילו זה כלל אינו קיים בשטח).

לחילופין, באם תוגש בקשה להריסת החלקים החורגים, כך שהקיר לא יעלה על 3 מ' לכל אורכו, ניתן יהיה לאשר את הבקשה, גם ללא הליך של פרסום הקלה, בתנאי כי יינתנו ערבויות מתאימות לביצוע ההריסה (בהתאם לתקנה 21 א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970).

לכל צד תעמוד זכות ערר כדין, על החלטתה החדשה של הוועדה המקומית.

התיק מוחזר לוועדה המקומית להמשך טיפול, כאמור לעיל.

ניתנה ביום 5.5.2011 פה אחד, ע"י מ"מ יו"ר הועדה מר דרור לביא-אפרת וחבריה: גב' תמר לקס, גב' חנה קציר, מר שמחה אפק ומר יגאל נויפלד.

לילה לביצקי מזכירת הועדה

עו"ד דרור לביא-אפרת מ"מ יו"ר ועדת ערר

טוען סינון...ajaxSpinner