תפריט חיפוש

ערר 6018/04 עוזי כהן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים

3 יוני, 2004 |
ועדת ערר מחוזית

מדינת ישראל ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום

ערר מספר 6018/04

העוררים:

1. עוזי כהן

2. נורית כהן

נגד

המשיבה:

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים

תאריך הישיבה: י"ד בסיוון תשס"ד 3 יוני ‏2004

החלטה

ערר על החלטת המשיבה בתיק מספר 3070570 בקשה מס' 20040117 בבניין הנמצא בגוש 100246 מגרש 57/56 בישוב מבועים.

העורר הגיש בקשה לבניית בית מגורים. המשיבה החליטה בשלב זה לדחות את הדיון – "עבירת זכויות בנייה".

שאלת המחלוקת בין הצדדים הינה פרשנות של סעיף 4 ט' לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים) תשנ"ב – 1992.

אנו סבורים כי הפרשנות הצודקת הינה בפרשנות העוררים וכמפורט בחוות דעתו של ד"ר אברהם בן עזרא.

אנו סבורים כי סעיף זה עוסק בשטחים בתוך הבניין, לפיו שטח הנמצא בקומת כניסה לבניין והוא מקורה מעל גובה 2 קומות, אין להביאו במניין חישובי השטחים כשטח לבנייה.

אשר על כן, החלטנו לקבל את הערר, ולהורות למשיבה ליתן את ההיתר המבוקש.

יוספה פרידמן, מזכירת וועדת ערר מחוז דרום

אהרן ברוכין עו"ד, יו"ר וועדות ערר מחוז דרום ומחוז ירושלים

טוען סינון...ajaxSpinner