תפריט חיפוש

הפ 200777/05 יובל בר דב עו"ד נ' בנק עצמעות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ

19 אוקטובר, 2006 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום תל אביב-יפו

הפ 200777/05

בפני:

כב' השופט אטדגי יונה

המבקש:

יובל בר דב, עו"ד

נגד

המשיב:

בנק עצמעות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ

החלטה בענין הבקשה לפסילת חוות דעת המומחה מטעם המבקש

1. טענת משפטית הנכללת בחוות דעת מומחה היא עדות סברה, ואין לקבלה (א.הרנון, דיני ראיות, חלק שני, עמ' 292; ד"ר א. בן עזרא, עדות מומחה, עמ' 13). מרביתה ככולה של חוות דעת המומחה הינה פרשנות משפטית ומיעוטה בלבד ניתן להגדרה כחוות דעת מומחה.

חוות דעתה של גב' שורמן אינה מתקבלת. 

ניתנת בזה הזדמנות שלישית למבקש להמציא חוות דעת מומחה, שאכן תהווה חוות דעת שבמומחיות בלבד, ללא ניתוח ופרשנות משפטיים.

כמובן, שאין למבקש כל מניעה להעזר בדעתה ובידיעותיה המשפטיות של המומחית בשלב הסיכומים ובמסגרתם, אולם אלה אינם יכולים להוות חלק מחוות דעת שבמומחיות. על המבקש להמציא חוות דעת מתוקנת כאמור בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.

המשיב רשאי להמציא חוות דעת נגדית בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת של המבקש. הוצאות ההליכים הקשורים בבקשה זו יילקחו בחשבון במסגרת ההוצאות שייפסקו בפסק הדין. בענין הבקשה לצירוף תצהיר משלים ומסמכים נוספים

2. למרות שצודק המשיב, עקרונית, בטענתו, כי המבקש יכל להוסיף מלכתחילה את המבוקש על ידו, הרי שמכיוון שהתיק מצוי עדיין בשלביו המקדמיים, אני מתיר למבקש לצרף תצהיר משלים כמבוקש על ידו ולצרף אליו מסמכים נוספים, וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.

המשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה משלים ולצרף אליו מסמכים נוספים בתוך 30 יום מקבלת התצהיר המשלים של המבקש.

3. כדי לאפשר לצדדים לפעול על פי האמור לעיל, נדחה מועד ההוכחות ליום 7.2.07 שעה 11:30.

ניתנה היום כ"ז בתשרי, תשס"ז (19/10/2006) בהעדר. 

טוען סינון...ajaxSpinner