תפריט חיפוש

אוורור מחסן

28 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא

המחסן מיועד לאחסנת חפצים. לעתים מדובר בחפצים שהשימוש בהם נדיר ולכן גם הוצאתם מהמחסן מתבצעת לעתים רחוקות. דווקא מסיבה זו, נדרש אוורורו של המחסן יותר מאשר אוורור כל חלל אחר בדירה. המחסן יכול להיות בתוך הדירה כחלק ממנה או במפלס אחר – היינו הך מבחינת הצורך באוורורו.

בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השניה, תקנה 2.21, יש דרישה לאוורור חדר שירות בדירה, הכולל גם מזווה, ברמת אוורור של חלון הפונה לאוויר חוץ (או למרפסת שלא סגורה בחלון) בשטח של 0.3 מ"ר או 10% משטח החדר – לפי המידה היותר גדולה. כך גם דרוש שיהיה לגבי מחסן.

להלן ציטוטים מהפסיקה בנדון:

פסק דין מס' 1:

ת"א 231/09 משה ונילי אבן חן נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב [פדאור 03 (11) 291], עמוד 8:

"אוורור מחסן - התקנות מחייבות אוורור של "חדר שירות"; על פי תקנה 2.01 "חדר שירות" הינו "חדר אמבטיה, בית שימוש, מזווה או חדר ארונות". לגישת התובעים "מזווה" הוא גם "מחסן" ומשכך שגה המומחה בקבעו כי התקנות אינן מחייבות באוורור מחסן.

התובעים מוסיפים, שאף אם ייקבע כי התקנות אינן מדברות על מחסן, הרי שמן הראוי לאוורר מחסן דירתי אשר משמש לאחסון חפצים.

יש טעם בטענת התובעים בנוגע ליתרונות האוורור, ואולם נוכח לשונה הברור של התקנה מחד גיסא ונוכח קביעת המומחה, כי למחסן צינור אוורור למקלט ולמקלט צינור אוורור לאוויר החוץ, אני מקבלת את קביעתו כי לא קיים ליקוי."

פסק דין מס' 2:

ת"א 19364/01 יעקובוביץ אבי נ' מבני גרניט י.פ בע"מ בית משפט השלום בחיפה [פדאור 05 (1) 685], עמוד 3:

" סעיף 3.4.2 - אוורור במחסן

לטענת התובעים, יש לפצותם בגין העדר אוורור במחסן. לטענתם, בהעדר כל פתח אוורור במחסן, נוצר ריח חריף של טחב ולפיכך יש לאמץ את קביעת המומחה לפיה עלות תיקון האוורור הינה 1,200 ₪.

לטענת הנתבעות, אין צורך בהתקנת מערכת אוורור ויש להסתפק בהתקנת וונטה, נוכח קיומו של פתח אוורור של "6.

בתשובה לשאלת הבהרה מיום 17.6.03, השיב בעניין זה המומחה כי אכן ניתן להסתפק בהתקנת וונטה בעלות של 600 ₪.

אני סבורה כי יש לקבל בעניין זה את דעתו של המומחה, שכן ניתן להסתפק בהתקנת וונטה במחסן ואין צורך להתקין מערכת אוורור . אעיר כי השימוש במחסן אינו יום יומי .

לפיכך אני פוסקת לתובעים פיצוי בגין סעיף זה בסכום של 600 ₪."

פסק דין מס' 3:

ת"ה 23201/97, שרביב בע"מ נ' ברזילי ואח', בית המשפט המחוזי בחיפה, שופט: ע' גרשון [לא פורסם, מובא בספר בקורת איכות בבנייה מאת א' בן עזרא ו- ש' ספקטור בהוצאת "שי"].

בפסק דין זה מקבל בית המשפט את עמדתו של הבורר האדריכל משה י' טורץ אשר מונה לבדוק את דירות המשיבים [הדיירים התובעים], כדלקמן:

 "י"ד. אוורור מחסנים.

הגדרת "חדר שירות" בהתאם לסעיף 2.01 לתקנות בחוק כוללת מזווה. פירוש המלה "מזווה" בעברית הינו: מחסן (נע עיינו בערך "מזווה" במילון אבן-שושן)."

לפיכך נפסק שם כי כשם שמזווה טעון אוורור, כך גם המחסן טעון אוורור.

טוען סינון...ajaxSpinner