תפריט חיפוש

פתיחת חלון כלפי חוץ

9 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

שאלה: בדירתנו החדשה שרכשנו לא מכבר מקבלן בשכונה חדשה, [קוטג' במכיל קומת קרקע וקומה א'], יש חלון הנפתח כלפי חוץ. מומחה שבדק את הדירה קבע כי החלון הנפתח כלפי חוץ עומד בתקנים, אך לנו הדבר נראה תמוה כי החלון אינו נוח כלל לניקוי [צריך לצאת מהדירה כדי לנקות את החלון, דבר שהוא קשה במיוחד בחורף]. האם הצדק עם הקבלן?

תשובה: לפי תקנות התכנון והבנייה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות] התוספת השנייה, תקנה 2.28, "חלונותיו של בניין מגורים ייבנו באופן המאפשר ניקויים מתוך הבניין ללא סיכון למנקה".

גם בתקן הישראלי 1068 [החל על חלונות אלומיניום], מדובר על ניקוי החלונות מתוך הדירה. לפיכך החלון הנפתח כלפי חוץ אינו תקני. אך לא די בכך, כי יש בחלונות מסוג זה ליקוי מהותי נוסף, והוא - הקושי בהרכבת תריס וסורג אשר צריכים להיות חיצוניים לחלון.

המסקנה היא כי הייעוץ שקיבלתם מבודק דירתכם אינו מושלם ולא בהכרח נכון, בכך שאינו מתחשב בהוראות התקן והתקנות בנושא אפשרות ניקוי החלון מתוך הדירה מצד אחד, ומצד שני – אין בייעוץ זה, לפיו החלון תקין, התחשבות  בשיקולי תכנון, בעניין מתן אפשרות לביצוע עתידי של תוספת תריס וסורג.

יתכן כי עצם העובדה שהחלון הורכב לפי התוכניות המאושרות – מרתיעה מומחים מלבדוק אותו בביקורתיות.

טוען סינון...ajaxSpinner