תפריט חיפוש

נשיאת נטל שכר טרחת מומחה בית המשפט

14 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בשלב ממוקדם של ההליך המשפטי, בטרם ידוע האם התביעה מוצדקת או שמא ההגנה היא הראויה ובסופו של יום תגבר על טענות התביעה – יש היגיון בחלוקת שכר טרחתו של מומחה בית המשפט על הצדדים שווה בשווה.

הדברים נאמרים, אף על פי שהתובע מפעיל מומחה מטעמו הקובע בחוות דעת מקצועית מהם הליקויים ואי ההתאמות בדיקה, וברוב ברור של המקרים התביעה מוכחת כמוצדקת, בכללה או בחלקה.

מהרגע שבית המשפט משוכנע כי הקבלן הנתבע הוא אחראי לקיומם של הליקויים – כבר אין היגיון להמשיך ולהעמיס על התובע הוצאות מומחה בית המשפט או הוצאות נלוות אחרות, כגון: בדיקות מעבדה מאושרת.

אין כאן הבעת דעה או חריצת דין בטרם עת ע"י ביהמ"ש, אשר צריך לשמור את צפונות ליבו (אשר עלולות לקבל תפניות) עד למועד פסק הדין; יש והנסיבות מצדיקות מסקנת – ביניים לפיה קיימים ליקויים בדירה וכי האחריות לקיומם היא של הקבלן, כגון – כאשר שני הצדדים מסכימים לכך ומביעים הסכמתם זו באמצעות חוות הדעת או בדרך אחרת.

דוגמא: המדרגות הפנימיות בדירה לא תואמות את דרישת התקנות. מומחה התובעים מעריך את עלות התיקון ב- 30,000 ₪, ומומחה הנתבעים מעריך את עלות התיקון ב- 10,000 ₪. הצדדים – כל אחד תומך בממצאי המומחה מטעמו.

דוגמא נוספת: התביעה טוענת לליקויי אוורור בדירה, וההגנה זנחה את הטענות הנגדיות בעניין זה.

מה גם שבידי ביהמ"ש לשנות את קביעתו המוקדמת שניתנה במהלך הדיון כאשר לנטל ההוצאות, ולהעביר נטל זה מצד אחד לצד אחר.

השופט ד"ר עדי אזר נהג ברוח זו בת"א 73161/96 הלפרין ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, כאשר קבע כי הנתבעת תממן לבדה את הוצאותיו ושכרו של מומחה בית המשפט, לרבות שכרו בגין תשובות לשאלות הבהרה אשר אותן שאלו התובעים. פסק הדין פורסם בפדאור.

בת"א 46198-07-14 ליעד סלקטור ואח' נ' א' דורי בע"מ, בית משפט השלום חיפה, נתקבלה החלטה (תמוהה בלשון המעטה) כי התובעים יממנו את מלא שכר טרחתו של מומחה בית המשפט. מדובר בתביעה בגין ליקויי בניה, בנסיבות שכיחות, וביהמ"ש נקט בצעד קיצוני זה בשלב מוקדם בטרם בירור הראיות, צעד הפוגע בזכויות התובעים שכן הם משלמים אגרת בימ"ש – ממנה הנתבעת פטורה בשלב מוקדם זה של ההליך, וכן הוצאת המומחה מטעמם.

החלטה מסוג זה עלולה לגרום למחסום שיבטל את המשך ההליך, ועל ביהמ"ש לשקול בכובד ראש בטרם יחליט החלטה כי הדיירים ישאו בעלויות המומחה.

בהקשר זה, בולט עוד יותר פסק דינו של השופט ד"ר עדי אזר – לחיוב ולא לשלילה.

טוען סינון...ajaxSpinner