תפריט חיפוש

מכוני הבקרה יאדירו את הבירוקרטיה

24 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האם היוזמה של בנימין נתניהו להקלה בהליכי רישוי הבניה תצלח? האם מכוני הבקרה שמוקמים על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 יהוו מענה לבירוקרטיה שבוועדות המקומיות לתכנון ובניה?

 

היזמה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בקיצור הליכי רישוי הבניה – הולידה חקיקה חדשה, וכך ע"פ תיקון 101 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, מוקמים "מכוני בקרה" שתפקידם לסייע במימוש היזמה הברוכה.

ראה הרחבה בעניין זה בספר "תחיקת הבניה – להלכה ולמעשה" מאת אינג' יואל בן עזרא וד"ר אברהם בן עזרא בהוצאת "בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט" התשע"ה, חלק שני: רישוי.

בעת כתיבת שורות אלו, מקבלים אדריכלים, מהנדסים והנדסאים בתחום האדריכלות ובתחום ההנדסה, הכשרה מתאימה, וכבר מתחילים בהעברת המידע על אודות החקיקה [תיקון 101 לחוק]  אל הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה, כדי שהוועדות יישמו את הרפורמה בהליכי רישוי.

בשלב ראשון – מכוני הבקרה לא יגבו שכר כלשהו מהציבור באופן ישיר, אלא ימומנו ע"י הממשלה, אך הסדר זה לא יהיה לעד, ובשלב מסוים יוגדל הנטל על הציבור, אשר יתבקש לממן את פעילויותיהם של מכוני הבקרה מכיסו.

מכיוון שבחקיקה האמורה אין ולו ברמיזה דבר  וחצי דבר על צמצום מצבת כוח אדם בוועדות המקומיות לתכנון ולבניה, וכל עוד לא תצומצם מצבת כוח-אדם בוועדות אלו, לא תצמח שום תועלת לציבור מהרפורמה, שיוזמתה כאמור ברוכה - אך תוצאתה הישירה תהיה הפוכה: האדרת הבירוקרטיה והערמת קשיים נוספים, תוך הצבת משוכות נוספות בדרך אל קבלת היתר הבניה, ובדרך אל הנפקת טופס 4 וקבלת אישור אכלוס.

יש לדעת כי כל עובד ציבור, בכל תפקיד בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה – ימשיך לעשות את מה שהוא יודע לעשות, ויוריש את תפקידיו לבאים אחריו, ממלאי מקומו.

בחשבון כולל מדובר בניפוח המנגנון הפקידותי ובהוספת מנגנונים על אלה הקיימים.

כל אחד, כל עובד יחיד בוועדה המקומית ובמכוני הבקרה, יוכיח לציבור בדרך הידועה והבטוחה, כי הוא ממלא את תפקידו באחריות ובשלמות, וכי אי אפשר בלעדיו.

תלות האזרח במנגנון – תגדל.

הפתרון הנכון מצוי בכיוון הפוך: יש לבטל כליל את מכוני הבקרה שזה עתה קמו, לבטל כליל את כל הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה ולהיוותר עם משרד מהנדס העיר ומשרד מהנדס המועצה המקומית, אשר שם ורק שם יבדקו תכניות ויאשרו אותן ע"י צוותים של מומחים, מצומצמי כוח אדם.

אין צורך באישורים נפרדים של הג"א, מכבי אש, חב' חשמל, יועץ תנועה וכ"ו; מהנדס מוכשר אחד, הבוגר הנדסה אזרחית, יכול לקבוע האם התוכנית מתאימה או סותרת את תקנות הג"א, כמו גם תקנות כיבוי אש, תקני חב' החשמל, דרישות חניה וכ"ו.

מהנדס/אדריכל אחד בלבד ללא מנגנונים מנופחים סביבו, יוכל לקבוע קיומה של התאמה או אי התאמה לתוכניות המתאר החלות ולתקנות.

המדד הוא פשוט בתכלית: ככל שמצבת כוח האדם של מנגנוני הרישוי תגדל – כך גם תעצים הבירוקרטיה ותהליך קבלת היתר הבניה יהיה יותר מסורבל, יותר מורכב ויותר ממושך.

טוען סינון...ajaxSpinner