תפריט חיפוש

"מהנדס מספר אחת בארץ?!"

6 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הערה בנושא הכתרת אחד המהנדסים במומחה מספר אחת במדינת ישראל.

לא פעם אחת בלבד, אני דוחה את התואר "מהנדס מספר אחת" או "המהנדס הטוב ביותר" וזאת לא מחמת ענווה יתירה, אלא כנדרש על פי כללי האתיקה הבלתי כתובים.

הטעם לכך ברור: אם המהנדס פלוני הוא מספר אחת, אז חברו – אלמוני – נחות ממנו, ויש באמירה מסוג זה פגיעה במהנדסים אחרים.

אמירה זו לא עולה בקנה אחד עם כיבוד עמיתים למקצוע.

כך גם לא ראוי לייחס לעורך דין אלמוני את התואר "הטוב ביותר" או "מספר אחת", כדי שלא לפגוע בעמיתים למקצוע.

שונה הדבר אם האמירה היא לאור דרוג שנעשה, ע"י מכון סטטיסטי או גורם אחר העוסק בכך, שכן לפי הדרוג – ברור מי מכתיר את המהנדס ובאילו נסיבות, כמו גם - באיזה תחום ספציפי מדובר.

לדוגמא; "בעל המשרד הכי גדול בארץ מבחינת מועסקים", "זה אשר תכנן את הבניין הכי גבוה", "הפופולארי ביותר לפי תוצאות משאל שנערך", וכיוצא בזה.

במקום "מהנדס מספר אחת" – מוטב להסתפק בתואר: "מבכירי המהנדסים", או: "הנמנה עם השורה הראשונה של המהנדסים", ובכך לא ייגרע מאום מהמהנדס המוכתר, ולא ייפגעו עמיתיו.

הדברים נאמרים לאור הצגת מהנדס, הנותן שירות מקצועי לחברת "גינדי" בשיקום בניינים – כ"מהנדס מספר אחת בארץ".

טוען סינון...ajaxSpinner