תפריט חיפוש

המפנה הגדול בענף הבניה במדינת ישראל

8 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בלילה של ה- 23 לדצמבר 2013, ארע דבר בתחום הבניה במדינת ישראל: בבניין מגורים גבוה בחדרה, אחד משתי בניינים זהים, בשלב לאחר גמר ואכלוס הבניין "השני" טרם אכלום הבניין בו היה האירוע למעט שתי משפחות, נעקרו ממקומן ארבע מרפסות בקומות העליונות השביעית והשמינית, ובדרכן ארצה זרעו הרס וחורבן בחזית הבניין, ברחוב נחל פרת 3 – הבניין התאום הוא ברחוב הנ"ל מספר 3 א'.

בכל בניין 38 דירות. צמד הבניינים הוכרזו כמבנים מסוכנים ופונו מהדיירים למניעת אסון, וחברת "גינדי אחזקות" – היזם של הפרוייקט – החלה בתכנון ובביצוע שיקום וחיזוק של שני הבניינים.

18 חודש לאחר האירוע, בניין אחד מהשניים [זה אשר כתובתו היא - נחל פרת 3] שוקם, ועומד להימסר לדיירים. דיירי הבניין התאום לו, שבכתובת נחל פרת 3 א', הודיעו על ביטול חוזי המכר ומנהלים תביעה נגד גינדי ושאר המעורבים והאחראים לכשל [לדעתם של התובעים] ובכללם חב' "אורתם מליבו" הקבלן הראשי, ועיריית חדרה.

לא מדובר באירוע שגרתי, אלא - נעו אמות הסיפים, והסערה הרבתי טרם שכחה.

למעשה, המפנה בשדה הבניה במדינת ישראל בעקבות קריסת המרפסות - טרם התגבש במלואו, ומסקנות כמו גם כמה הבנות, עדיין לא קרמו עור וגידים וטרם התהוו.

אך הכיוון ברור, וגם המשטרה מעורבת.

קריסת גשר המכביה לא שינתה דבר בדפוסי ההתנהלות של גורמי התכנון והרישוי במדינת ישראל, וגם מאירוע אולמי וורסאי לא הופקו לקחים כמתבקש.

כאן – בעניין המרפסות – הדבר שונה. ראשית, בית המשפט יצטרך לרדת לעומקם של דברים לאור תביעה משפטית שהוגשה על ידי 36 משפחות המיוצגות על ידי עו"ד טל רבינוביץ' המתמחה בליקויי בניה ובתכנון ורישוי, ועצם הדיון המשפטי בתהליכי התכנון והרישוי – דיון שטרם התחיל – יהווה מנוף לבירור ולחקר האירוע ולחשיפת הכשלים.

יתבקש לתת את הדעת למעמדו של היזם - שכיום אין לגביו שום דרישה שהיא, וכל מי שרוצה יכול להיות יזם בניה ללא כל הכשרה נדרשת ולבנות כל פרוייקט בכל היקף באמצעות אחרים [גם קבלן ראשי מפעיל לרוב קבלני משנה].

זאת ועוד, מטעם גינדי מונה כמתכנן השיקום ואחראי על כך, אחד מבכירי המהנדסים במדינת ישראל, המהנדס ישראל דוד, וכל צעד שהוא עושה בתחום - נבדק בזכוכית מגדלת על ידי משרד המתכננים והיועצים "בן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ", אשר מונה לשם כך על ידי הדיירים, כך שהליכי התכנון והרישוי ייחשפו גם מההיבט המקצועי [אגב כך, הגילוי הנאות הנדרש – נעשה...]

זאת ואף אחרת: הדיירים של פרת 3 [הבניין בו קרסו המרפסות] מוזמנים עתה לקבל בחזרה את הדירות – ומה הם מקבלים?

דירות שחלקים משמעותיים מקירות הפנים בהן צופו בלוחות פלדה כמו גם עמודים חוזקו בפלדה, וכמובן שעקב זאת המידות נטו קטנו ביחס למידות של הדירות במקור.

המפרט הטכני [מפרט המכר] שהדיירים קיבלו עם רכישת הדירות - כבר לא בתוקף מבחינת חומרי הבניה, טרם התקבל המפרט העדכני וטרם התקבלו התוכניות, האמורות להבהיר היכן יש קירות בלוקים והיכן קירות מצופי פלדה ומחופי גבס – ולדבר חשיבות, למניעת אסון של שינוי או תיקון בדירה, כמנהג בעלים לכל דבר ועניין.

במרפסת שנבדקה [ולא רק במרפסת זו] נאסר ביצוע גינה, אף שבמקור הייתה בחלק מהמרפסת לפי התכנון המקורי - אדמת גן וצמחיה. עתה צופה חלק זה של המרפסת ב-"דק"...

בנוסף, העמודים הרחבים הפתיעו את הדיירים במימדיהם – באחת הדירות נמדד עמוד בפינת המרפסת לחיזוק המרפסות התלויות, ונמצא כי החתך האופקי שלו בעל מידת אורך של 60 ס"מ, ובאחת הדירות נמדד החתך האופקי של העמוד ונמצא כי מידתו 90 ס"מ.

טרם חשיפת החקירה המשטרתית, לא הייתי ממליץ לבעלי דירות אלה למכור את הדירות לגוף שלישי, כי הממכר צריך להיות חשוף וגלוי, עם מפרט טכני תואם מציאות והוראות תחזוקה ברורות, אך עדיין לא ידוע האם הדירות – גם אלה המשוקמות והמחוזקות – תקינות, ולא ברור מהן תוצאות הבדיקות המעבדתיות הרבות שבוצעו בדירות. מהבחינה ההנדסית, מכירה של דירה כזו לקונים תמימים עלולה להיות כמכירת חתול בשק, וטרם דיברנו על הבחינה המשפטית של פעולה כזו.

כבר לא יינתן אמון עיוור בידוענים מתחום ההנדסה והבניה – אלא התוכניות ייבדקו, החישובים הסטטיים ייבדקו וייבחנו [גם אלה של מי שתכנן מאות ואלפי בניינים], ולא יינתן קרדיט לחברות ענק וליזמי נדל"ן עתירי ממון, בעלי מוניטין במגדלי השן של משרדים מפוארים ממשכרים.

הכול ייבדק, כן, אפילו החישובים הסטטיים, שעד כה רק תויקו במשרדי מהנדס העיר.

תעודות הבדיקה של מכוני המעבדות המאושרות ייחשפו לכל דכפין – אף שבעת כתיבת שורות אלה לא כך הוא הדבר; התעודות חסויות וגלויות רק למזמין הבדיקה...

זהו השינוי, זו התפנית, כי צריך להפיק את הלקחים כדי שקריסת המרפסות לא תעבור לסדר היום ללא הותרת סממן של תפנית ושינוי יסודיים בתחום הבניה.

טוען סינון...ajaxSpinner