תפריט חיפוש

הדירה אינה שדה ניסויים של הקבלן

22 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

אם יש שתי דרכים לתקן ליקוי בדירה, דרך אחת היא תיקון בביטחון מלא שהליקוי יתבטל ודרך שניה נסיונית, הקבלן שמסר את הדירה למגורים בה ילך בדרך הבטוחה ויבכר אותה על פני הדרך הנסיונית אף שהדרך הנסיונית יותר זולה.

דירה שנמסרה לדיירים למטרת מגורים בה, אינה צריכה להיות נגישה לקבלן ולחבר עובדיו כדי שאלה יבצעו בה תיקונים כבאתר בניה. אומנם הקבלן לפעמים בעל רגשות בעלות על הדירה שעד לעת מסירתה לקונה הייתה בחזקתו והוא עשה בה ככל העולה על דעתו, אך מהרגע שנמסרה, היא כבר לא שייכת לו וייעודה השתנה בבת אחת מאתר בניה לדירה המאוכלסת במשפחה. הדירה אמורה להימסר כשהיא נטולת ליקויים וממילא אין לקבלן שום סיבה ואמתלה להגיע אליה, אך אם הוא מעד ומסר דירה הטעונה בעבודות תיקונים, תיקוניו יהיו אך ורק ברשות הדיירים, ותוך הימנעות מניסויים.

בת"א 33958-11-10 ברי איצקין ואח' נ' רמי שבירו הנדסהבניה והשקעות בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, שופט: יאיר דלוגין, פסק דין חלקי מיום כ"ב באלול תשע"ג, 28 לאוגוסט 2013, העדיף בית המשפט ביצוע פתרון כולל על פני פתרון נסיוני בנושא ליקויי איטום חמורים בדירה. מומחה הנתבעת [המהנדס רפאל גיל] קצב לשם ביצוע התיקונים בדירה סכום כספי לא ריאלי בסך 6,500 ₪, סכום קטן פי 5 מהסכום שהוערך על ידי מומחה בית המשפט המהנדס יצחק חיט, אך גם קביעתו של חיט הייתה מינימלית ולא ראויה, מותך גישה של ניסוי ותעיה בתוך דירת התובעים, אף שהייתה מאוכלסת, כאילו היא אתר בניה לכל דבר ועניין, כאילו הדירה יכולה לעמוד לרשות הקבלן כדי שינסה בה אופציות לתיקונה ויחסוך בדרך זו, אולי, בהוצאות התיקונים.

בית המשפט סבר אחרת ופסק כדלקמן:

"כאן המקום לציין כי השאלה, האם לבצע פתרון כולל או פתרון בשלבים, היא מסורה באופן מובהק לביהמ"ש וכלל איננה נתונה להכרעתו של מומחה מקצועי. על המומחה המקצועי, מהנדס במקרה שלפנינו, להביא בפני ביהמ"ש את כל הפרטים הנוגעים לאופן ביצוע העבודות על-פי שתי האופציות, את משך התיקון ואת הסיכוי וסיכון שקיים בכל אופציה מבחינת מתן פתרון סופי לליקויים."

לאמור, זו הסיבה לכך שבית המשפט לא קיבל את ההצעה המינימלית לביצוע תיקוני איטום "שלב א'" ואחר כך להמתין ולבדוק האם צלחו, כדי להחליט אם לבצע "שלב ב'" אם לאו, ופסק פיצוי לתובעים בערך פי 10 מהסכום שקבע מומחה בית המשפט, כלומר, פי 50 מהסכום שקבע המהנדס רפאל גיל.

עוד יובהר כי סכום הפיצוי הנ"ל הוא בנוסף להוראת בית המשפט בפסק דינו [החלקי] כי הנתבעת תבצע בפועל את תיקוני האיטום כפי שייקבעו על ידי מומחה לאיטום, כדי שהדירה תהיה יבשה הלכה למעשה.

גילוי נאות: כותב שורות אלו לא הגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית בתיק זה, אך יעץ בעניין האסטרטגיה בניהולו, לאחר ביקורים בדירה הנ"ל ובדיקתה.

טוען סינון...ajaxSpinner