תפריט חיפוש

הכחשת הליקויים אינה מסייעת

12 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לא תמיד תסייע לקבלן חוות דעת מטעמו שבמקום להתמודד עם טענות הדיירים בדבר קיום ליקויים ואי התאמות - תכלול הכחשה גורפת של קיום הליקויים.

על פי פסק דין בבית משפט השלום בחיפה, ת"א 41458-06-11 צדקה ואח' נ' שרביב בע"מ, שופטת: איילת הוך-טל, [פורסם במאגרי "נבו"], נקבע בסעיף 7:

"מטעם הנתבעת נערכה חוות דעת על ידי אינג' רפאל גיל ביום 03.04.2011 (להלן – חוו"ד גיל), בה הוכחשו ונדחו עיקר טענות התובעים לליקויים הנותרים".

נאמר בפסק הדין "הליקויים הנותרים" – כי לאחר שחוות הדעת שנערכה ע"י מומחה התביעה, המהנדס יואל בן-עזרא ממשרד "בן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ", נמסרה לנתבעת - הנתבעת ביצעה תיקונים בדירה, כפי שנכתב בסעיף 6 לפסק הדין.

המהנדס רפאל גיל נבחר על ידי הנתבעת, חברת "שרביב", להיות מומחה מטעמה, וזה – כאמור – דחה והכחיש.

ומה היה בסוף?

מעיון בפסק הדין רואים כי הכחשת הליקויים באמצעות מומחה, לא סייעה לנתבעת.

הליקוי העיקרי בעל המשקל הכי כבד, היה ריצוף הדירות.

בעניין זה התקבלה בקווים כלליים חוות דעתו המקצועית של המהנדס יואל בן-עזרא, ונפסק לגבי כל דירה  מדירות התובעים סך של 32,035 ₪ לפני מע"מ, פיקוח ושיערוך. (ראה סעיפים 94 עד 106 לפסק הדין).

הנתבעת הגישה על פסק דין זה ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה – ערעור שנדחה, ובו חויבה בהוצאות.

הלקח הנלמד מפסק הדין הוא, שהכחשת הליקויים באמצעות מומחה יוצרת לכל היותר עדנה זמנית בת-חלוף לקבלן, ואילו צמצום הליקויים באמצעות ביצוע תיקונים בדירות בפועל – תורמת  תרומה ממשית להפחתת הנושאים שבמחלוקת ולהקטנת סכום הפיצויים על פי פסק דין.  

טוען סינון...ajaxSpinner